Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

Kitap halkına uyarıdır:
2:256 Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (zorbaları ve sapkın doktrinleri) inkâr edip ALLAH'a inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. ALLAH İşitir, Bilir.
Doğrudan Demokrasi ( Webokrasi.org ) aktif hale gelip temsili demokrasinin yerini aldığında, "İlk günden itibaren ALLAH korkusu üzerinde kurulmayan ve içinde ALLAH'tan başka kölelerinin de çağırıldığı ya da duvarlarına isimlerinin yazıldığı ve böylece Evrenleri KRALI ALLAH'a denk tutulduğu ve böylece içinde MÜKEMMEL EFENDİMİZ küçümsenmiş olan her kilise, cami ve havra"nın -arkeolojik olsun ya da olmasın- yıkılacak! EFENDİMİZ ARINMIŞTIR. ortak koştuklarından, YÜCEDİR! ÜSTÜNDÜR!
72:18 Mescidler sadece ALLAH’a aittir; öyleyse ALLAH ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.
9:107 Zarar vermek, inkârcılığı uygulamak, inananların arasını açmak ve önceden ALLAH ve elçisiyle savaşmış olanlara bir gözetleme yeri hazırlamak için mescit kullananlar da var. "Amacımız sadece iyiliktir" diye yemin ederler. ALLAH onların yalancılığına tanıktır.
9:108 Böyle bir yerde ebediyen namaza durma. İlk günden itibaren doğruluk üzere kurulan mescit, namaz kılman için çok daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen insanlar vardır ve ALLAH temizlenenleri sever.
9:109 Yapısını ALLAH’ın onayı ve doğruluk üzerine kuran mı, yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı daha iyidir?  ALLAH zulmeden bir toplumu doğruya ulaştırmaz.
9:110 Kurdukları yapı, yürekleri parçalanıncaya dek kalplerinde bir kuşku kaynağı olarak kalacaktır. ALLAH Bilendir, Bilgedir.
9:111 ALLAH inananların canlarını ve mallarını bahçe karşılığında satın almıştır. ALLAH yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, O'nun Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da verdiği bir sözdür. Verdiği sözü, ALLAH’tan daha iyi kim yerine getirebilir? Öyleyse bu alışverişinizden dolayı sevinin. En büyük başarı budur. 

9:112 Onlar: Tövbe eden, hizmet yapan, yücelterek öven, aktif, eğilen, secde eden, iyiliği savunan, kötülükten meneden ve ALLAH’ın yasalarını koruyan insanlardır. İnananları müjdele.Ya Yıkıma, Ya da Cehenneme Evet Dersiniz!

«
Sonraki
Bu ilk makale.
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer