Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

» » » » » » » » » » » » » 9:128 ve 9:129 Sahte Ayetlerdir. Bugün Ek Kanıtla Desteklendi: "Kuran'ın Yazılı Kelimeleriyle!"

Reşad Halife

Barış üzerinize olsun kardeşler ve kız kardeşler,

Burada sunacağım ek kanıt, Matematiksel Mucize ile aramızda bulunan Antlaşma'nın Elçisi Reşad Halife tarafından Kuran'a eklendikleri açığa çıkarılan sahte ayetlerle(9:128, 9:129) ilgili.

Sure 9'un sonundaki nottan* bir hatırlatma:
(*Reşad Halife'nin Kuran Çevirisinden)


Bu gelişmiş ilahi bildiri şunu sunar ki: "putperestlerin kaderine iki sahte ayet(9:128-129) ekleyerek Kuran'ı kurcalamak yazılmıştır". Bu, TANRI'nın Kuran'daki matematiksel kodunun işlevlerinden birini gösterir, yani, Kuran'ı herhangi bir değişiklikten korumak. Hemen akla gelen gözlemlerden biri şudur ki; 9. surenin sonuna kadar olan "ALLAH" kelimesinin tekrar adeti, 1273'tür (19×67). Eğer iki sahte ayet 128 & 129 eklenirse, bu fenomen -ve bir çoğu daha- gözden kaybolur.

Şimdi göreceğiniz ek kanıtlar şunu gösteriyor ki: "Kuran, Allah tarafından öylesine korunmaktadır ki; hileniz açığa çıkarılmadan Kuran'ın içine hiçbir ekleme yapamazsınız."

Bu tarihten(10.4.2016) önce, bu uydurmaların(9:128-129) sonradan eklendiğine dair matematiksel mucize ile desteklenen bazı tarihsel bilgilerimiz vardı. Ve bugün  kanıtlar çok daha güçlü, artık Kuran'ın kendi yazılı Kelimeleriyle de destekleniyoruz!

Bu, gerçek inananlar için harika bir haber iken; aynı zamanda bu haber, inkarcıları ve ikiyüzlüleri rahatsız edecek.

Yeni kanıtlar Arapça Kuran'ın Yazılı Kelimelerinden oluşur, bu kelimelerin anlamı, önceki herhangi bir çeviri tarafından anlaşılamadı, günümüzde TANRI tarafından açığa çıkarıldı. Bu kelimelerin gerçek anlamı, farklı gruplara mensup "inananlar" için kesinlikle bir testtir.

Ayrıca TANRI'nın Kelimesinin, 19 bölenine dayanan matematiksel mucize tarafından desteklenmesi, kelimenin anlamına ilişkin şüpheden geriye hiçbir iz bırakmamalı!

Öyleyse hadi bunu birlikte adım adım analiz edelim: 46:8 ve 10:61 ayetlerinin daha iyi bir çevirisini sunacağım. Her iki ayette de "içine eklemek" ve "dolup taşmak" anlamlarına gelen arapça bir kelime var: 'tufîdûne'.

46:8 Em yekûlûnefterâh|u|, kul iniftereytuhu fe lâ temlikûne lî minallahi şey’â(şey’en), huve a’lemu bi mâ tufîdûne* fîhi, kefâ bihî şehîden beynî ve beynekum ve huvel gafûrur rahîm|u|.
10:61 Ve mâ tekûnu fî şe´nin ve mâ tetlû minhu min kur´ânin ve lâ ta´melûne min amelin illâ kunnâ aleykum şuhûden iz tufîdûne* fîhi ve mâ ya´zubu an rabbike min miskâli zerretin fîl ardı ve lâ fîs semâi ve lâ asgare min zâlike ve lâ ekbere illâ fî kitâbin mubîn(mubînin).
'tufîdûnekelime kökünün anlamı için bak: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=fyD&fromdoc=Perseus:text:2002.02.0034

'Tufîdûne'
kelimesinin kökü, aynı zamanda "önceden tamamlanmış olan bir şeye, eklenen şey" olarak açıklanır. Bu da sonuç olarak "dışına taşmak" anlamına gelir, tıpkı aşırı dolan şişenin dökülmeye başlaması gibi.


Her iki ayette de 'tufîdûne' kelimesinden hemen sonra 'fîhi' kelimesini okuyoruz. Peki sevgili kardeşler ve kız kardeşler 'fîhi' kelimesi ne anlama gelmektedir?

'İçinde' anlamına gelir, neyin içinde diye sorabilirsiniz, bu çok açıktır: cevap 'Kuranın içinde!' Ekleme iki ayetle ilgili bulduğumuz cevap, başından beri burnumuzun önündedir, fakat çokları tarafından yanlış çevrilmiştir!
[46:8] Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu ben uydurduysam, siz beni TANRI’dan gelecek hiçbir şeye karşı koruyamazsınız. O, sizin (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınızı çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. O, Bağışlayandır, Şefkatli’dir.
[10:61] Hangi durumda bulunursanız bulunun, Kuran'dan ne okursanız okuyun ve ondan ne iş yaparsanız yapın, biz mutlaka (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınıza tanık oluruz. Göklerde ve yerde bulunan bir atom ağırlığı bile Efendinin kontrolünün dışına çıkamaz. Atomdan da küçük olsun, büyük olsun, her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
Kuran mükemmel detaylandırılmıştır... ve içine ekleme yapıldığından da bahseder!
[10:37] Bu Kuran, TANRI’dan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve yasaların detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; Evrenlerin Efendisi'ndendir.
Yani açık olarak TANRI'nın bize söylediği, harici kaynaklar hakkında değil, TANRI böylece kendi korunmuş kitabının 'içine' ne eklendiğini açığa çıkarıyor.

Matematiksel mucize kod 19'a aşina olanlar için: takip eden yeni hesaplama, 127. ayetin, 9. surenin son ayeti olduğunu kanıtlıyor:

Eğer 9+127 + 46+8 'i toplarsak, 190 'ı elde ederiz ve bu da 19 × 10 'dur (bu bir uydurma değil). Tüm övgüler, TANRI'yadır!

Hadi 46:8 ve 10:61 'i yakınlarındaki ayetlerle ve bu ayetlerin onlarla olan anlam uyumuyla birlikte gözlemleyelim:
[46:7] Kendilerine apaçık işaretlerimiz okunduğunda, kendilerine gelen gerçeğe karşı çıkanlar, "Bu, açıkça bir büyüdür" dediler.
[46:8] Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu ben uydurduysam, siz beni TANRI’dan gelecek hiçbir şeye karşı koruyamazsınız. O, sizin (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınızı çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. O, Bağışlayandır, Şefkatli’dir.
[46:9] De ki "Ben türedi bir elçi değilim. Bana ve size ne olacağını da bilmem. Ben, ancak bana vahyedilene uyuyorum. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim."
[46:10] De ki: "Düşündünüz mü, ya o TANRI katından ise ve siz de ona karşı çıkmışsanız ve İsrailoğullarından bir tanık(Judah bin Samuel *) da bunun benzerini görüp inandığı halde, siz kibirlenip yüz çevirmişseniz?! Kuşkusuz TANRI zalim topluluğu doğru yola iletmez."
*Judah bin Samuel ile ilgili olarak bak: https://www.emaze.com/@ACZTLTW/19-Tarihçesi
[10:60] TANRI adına yalan uyduranlar diriliş gününü düşünmezler mi? TANRI insanlara karşı bol bağış sahibidir; ancak onların çoğu şükretmez.
[10:61] Hangi durumda bulunursanız bulunun, Kuran'dan ne okursanız okuyun ve ondan ne iş yaparsanız yapın, biz mutlaka (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınıza tanık oluruz. Göklerde ve yerde bulunan bir atom ağırlığı bile Efendinin kontrolünün dışına çıkamaz. Atomdan da küçük olsun büyük olsun, her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır.
Sonuç olarak yukarıda öğrendiklerimizi ve bu testi kesinlikle küçümsememeliyiz:

Bu, inananlar için harika bir haber ve onlar gerçeği tanıyacak ve muhalefete rağmen onu kabul edecekler.

Yeni kanıt, "Yetkilendirilmiş İngilizce Çeviri*"nin hatasız olmadığını ıspatlıyor. Ve gerçekte bunu(Yetkilendirilmiş Çeviri'nin hatasız olduğunu) inatla tekrarlayanlar, "belli görüşleri" putlaştırıyorlar.

* Reşad Halife'nin Kuran Çevirisi:
"Kuran: Son Antlaşma - Yetkilendirilmiş İngilizce Versiyon"
"Qur'an: The Final Testament - Authorised English Version"

Hadi, Reşad Halife'nin son video kayıtlarından birinde kullandığı bir sözü hatırlayalım:
"Bu odanın içinde elitlerin eliti olanlar da var, cehennemin en aşağı bölmelerine gidecek olanlar da var".
Reşad Halife, inananların arasına karışmış ikiyüzlülerden bahsediyor ve içlerinden bazıları aslında öyle olmadıkları halde kendilerinin inananlardan olduklarını düşünüyorlar!

Reşad'ın söylediklerine ve ikiyüzlüleri kınamasına tamamen katılıyorum. Reşad Halife yerini bıraktıktan sonra, sonradan ekleme yeni notlar ve uydurulmuş hesaplamalar eklenmiş "Kuran'ın Yetkilendirilmiş İngilizce Versiyon"unun yeni versiyonları ortaya çıktı.

Reşad Halife'den sonra ortadan kaybolmayan ikiyüzlüleri ben de kınıyorum. Tüm elçiler ve peygamberler dünyayı terkettikten sonra sapkın, "Gerçek TANRI'ya Teslimiyet"i etkilemek ve tekeline almak istemiştir. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de oluyor.

"Gerçek TANRI'ya Teslimiyet", TANRI'nın kitapları dışında hiçbirşeyi temel almaz, çünkü bunların kurcalanmaları/tahrif edilmeleri çok kolaydır. TANRI'nın Elçisi, her zaman TANRI'nın Kelimelerinden referanslar kullanır. İnananlara duyurulan mesaj, varsayımlara dayanmamalıdır. Elçiler dahil tüm insanlar bilerek ya da bilmeyerek hatalar yaparlar.

Reşad Halife'den bir başka alıntı daha:
"Eğer Kuran'dan olmayan birşey söylersem, onu kabul etmeyin".
Mantıksal olarak, 1989 "Muslim Perspective" dergisindeki şu önerme yanlıştır:


"Cebrail yoluyla şu duyuruyu yapmam emredildi:BEN ÖLDÜKTEN SONRA MİLYONLARCA İNANAN BİLECEK Kİ;
Ben, Yahudilerin beklediği Mesih'i, Hristiyanların beklediği Christ'i, Müslümanların dua ettiği Mehdi'yi temsil ettim."


http://submission.ws/SP/57_1989_09.pdf

Ne bu sözlerin, Reşad Halife'nin herhangi bir video ya da ses kaydında kendisi tarafından söylendiğini, ne de TANRI'nın kitaplarından herhangi bir temeli olduğunu görmüyoruz... Eğer anlattığım noktayı anladıysanız, bu sözler 'diğer öğretiler'den geliyor. Eğer bu doğru ve gerçek bir duyuruysa; Reşad, bunu kendi video ve ses kayıtlarında birkaç defa tekrarlayacaktı ki durum böyle değildir: Bu, Reşad Halife'ye atfedilen bir neo-hadistir ve birçokları bu varsayıma inanarak kandırılmıştır...

Sonuç olarak, TANRI'nın Elçilerini putlaştırmamanın, önemli bir başka noktasını da not düşelim:

Reşad Halife, kurani fikirlerini ifade ettiğinde şüphesiz ki niyeti dürüstçeydi. İblis, tüm elçileri ve peygamberleri etkiledi ve bazen elçiler ve peygamberler de bu sebeple hatalar yaptılar. Mesela;
  • TANRI'nın kutsal emri bu yöndeyken, Muhammed evlatlığının boşandığı eski eşiyle evlenmek istemedi,
  • Muhammed, kör adam yanına geldiğinde istekli olmasına rağmen onu göz ardı etti ve isteksiz zengin adamla ilgilendi,
  • Yine Muhammed, eşlerini memnun etmek için TANRI tarafından kendisine yasaklanmayan birşeyi kendisine yasakladı,
  • Davut kişisel fikirlerini, TANRI'nın adaletinin önüne koydu ve her iki tarafı da dinlemeden zan ile aralarında hüküm verdi ve sonra af diledi,
  • Yunus, görevinden kaçabileceğini düşünerek protesto etti,

Aslında biz inananlar, "elçileri elçi olarak mı izleyeceğiz, yoksa onları put olarak mı izleyeceğiz" bu konuda test ediliyoruz...

Burada görüyoruz ki, mesaj İblis tarafından etkileniyor ve belli bir zaman sonra TANRI durumu düzeltiyor, gerçek inananlar gerçeği izliyorken, diğerleri de farkında olmadan putlarını izliyorlar.

Tekrar : Reşad Halife kendisi bir video kaydında söylemişti:
"Eğer Kuran'dan olmayan birşey söylersem, onu takip etmeyin!".
Onun temel görevi Matematiksel Mucize'yi tüm dünyaya sunmaktı, fakat niyeti dürüst olmasına rağmen İblis'in etkilediği düşünceleri de vardı ...

Her peygamber ve elçiyi putlaştıran kimseler vardır, Reşad Halife de farklı değildi. O, görevinde başarılı oldu, fakat TANRI tarafından izin verilen bir test olarak, birçokları da onun kişisel fikirlerini putlaştırmaya başladı ve bu durum, takip eden ayetlerde anlatılır:
[22:52] Senden önce, ARZULARINA SAPKININ KARIŞMADIĞI HİÇBİR ELÇİ VE PEYGAMBER GÖNDERMEDİK. TANRI, SAPKININ ATTIĞI ŞEYLERİ ORTADAN KALDIRIR VE SONRA TANRI, İŞARETLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRIR. TANRI Bilendir, Bilgedir.
[22:53] BÖYLECE SAPKININ ATTIĞINI, KALPLERİNDE HASTALIK BULUNANLAR VE KALPLERİ KATI OLANLAR İÇİN BİR TEST HALİNE SOKAR. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler.
[22:54] Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. TANRI, elbette, inananları doğru yola ulaştırır.
[42:24] Onlar, "O, TANRI hakkında yalan uydurdu" mu diyorlar? TANRI DİLESE SENİN ZİHNİNİ MÜHÜRLER. TANRI, YANLIŞI SİLER ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.
Burada söylediğim şu: "Farkındalığımızı artırmalıyız"
ve Reşad Halife'den bir alıntı daha kullanayım:
"İnananlar değerli taşlar gibidirler, çok nadir bulunurlar."
'Teslim Olanlar' içinde aslında sadece birkaç gerçek 'Teslim Olan' var, ve gerçek bu, duymak hoşunuza gitse de gitmese de...

Gerçek galip gelecek ve TANRI ikiyüzlüleri açığa çıkaracak, bu sadece buzdağının görünen ucu... Kalanı devamında

Ayrıca bu yeni kanıtlar, "Reşad Halife'yi TANRI'nın Elçisi olarak kabul etmeyen ya da 9:128-129'u ekleme ayetler olarak kabul etmeyen" 'Kurancı' bireyleri rahatsız edecek... Şimdi bunun, TANRI tarafından Kuran'da açıkça bahsedildiğini görebilirsiniz!(bak: 74:31)

Barış üzerinize olsun.

Ilyas Lee


Türkçe'ye Çeviren: Abdurrahman Ayyıldız
Orijinal Makale: https://facebook.com/notes/ilyas-lee/9128-and-9129-are-false-verses-today-supported-with-additional-proof-with-writte/467945440081587

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

1 yorum:

  1. Abdurrahman bütün hesaplarını kapatmışsın seni bulamadım. Benimle iletişime geçebilir misin?

    YanıtlaSil

Chrome Pointer