Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

Vereceğimiz Oy

Seçim sandığına gittiğimizde oy verip temsili demokrasiyi desteklemek yerine aşağıdaki mesajı A4 kağıdına bastırıp, oy zarfının içine koyarak YSK’ya gönderiyor ve Doğrudan Demokrasi’yi, Adaleti ve Özgürlüğü destekliyoruz! TANRI’dan başka KRAL yoktur!

http://bit.ly/Vereceğimiz-Oy

İki Doğuların ve İki Batıların Efendisi*nden, Türkiye Halkına Uyarıdır!


73:9 Doğunun ve Batının Efendisi; O'ndan başka TANRI yoktur. Kendine avukat olarak O'nu seç.

42:38 Onlar, Efendi'lerinin çağrısına karşılık verirler, namazı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler.

42:39
Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.


30:39
Halkın malları içinde artması için verdiğiniz faizcilik parası TANRI'nın yanında artmaz. Ancak, TANRI'nın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.


4:161
Yasaklandıkları halde faizcilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.


3:130
İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için TANRI'yı dinleyin.


2:275
Faizle para yiyenler, şeytanın çarptığı kimse gibi ayağa kalkarlar. Bu, onların, "Faiz de alışveriş gibidir," demelerinden ötürüdür. Halbuki TANRI alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Kime Efendisinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte kazandıklarını tutabilir; işi de TANRI'ya kalmıştır. Devam edenler ise cehennem halkıdır ve orada sürekli kalırlar.


2:276
TANRI faizi mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. TANRI hiçbir günahkar nankörü sevmez.


2:277
İnanıp erdemli bir hayat sürerek namazı gözetenlerin ve zekatı verenlerin ödülleri Efendi'leri katındadır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmezler.


2:278
Ey inananlar, gerçekten inanıyorsanız TANRI'yı dinleyin ve her çeşit faiz kalıntısını terk edin.


2:279
Böyle yapmazsanız TANRI’dan ve elçisinden bir savaş bekleyin. Tevbe ederseniz anaparanız yine sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın.


2:280
(Borçlu) darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız yardım olarak bağışlarsanız sizin için daha iyidir, bir bilseniz.


2:281
TANRI'ya döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek.


2:282
İnananlar! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, TANRI’nın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Efendisi olan TANRI'dan korksun, onda sahtekârlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez, veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahitte tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın. Şahitler, çağrıldıkları vakit çekinmesinler. Az olsun, çok olsun, ödeme tarihi ile birlikte onu yazmaktan üşenmeyin. Bu, TANRI katında daha adaletli, tanıklık açısından daha sağlam ve kuşkulanmamanız için daha uygundur. Yalnız, ticaret peşin olursa onu yazmamanızda bir sakınca yok. Alışveriş yaptığınızda tanıklarınız bulunsun. Yazana da tanığa da zarar verilmesin. Aksi halde kendinize kötülük edersiniz. TANRI'yı dinleyin. TANRI size öğretiyor. TANRI her şeyi bilir.


2:283
Yolculukta olup bir yazıcı bulamasanız, ödemeyi garantileyecek bir senet veya makbuz gönderin. Birbirinize bu şekilde güvenirseniz, senedin sahibi ödemeyi zamanında yapsın ve Efendisi olan TANRI'yı saysın. Tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi günahkardır. TANRI tüm yaptıklarınızı bilir.


2:284
Yerde ve göklerde olanlar TANRI'nındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de TANRI sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. TANRI her şeye gücü yetendir.


2:285
Elçi, Efendisinden kendisine indirilene inandı, inananlar da... Hepsi, TANRI'ya, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Efendimiz bizi bağışla; dönüş sanadır."


* “İki Doğuların ve İki Batıların Efendisidir.” 55:17

Oy yerine sandığa bırakacağımız mesaja ulaşmak için: 

http://bit.ly/Vereceğimiz-Oy

Temsili Demokrasi yalanından usandık. Artık, faizle borç verme ve haksız para basma hakkı yoluyla halkı sömüren ve tüm bunları yaparken de halkı onun iyiliği için var olduklarına inandıran politikacıları, temsili demokrasiyi ve faizle işleyen kapalı para sistemini reddediyoruz.

Tanrı’nın emrettiği şekilde, faizin olmadığı, şeffaf ve sanal para sistemini ve Doğrudan Demokrasinin çağımızın nimeti internetle buluşarak aldığı son şekli Webokrasi’yi öneriyoruz.
Kısaca;

- Halkın İnternet Ağı Üzerinden Kendini Yönetmesini öneriyoruz.

- Faizin Kesinlikle Yasaklanmasını öneriyoruz.

- Paranın Üretimi, Ulusal Tüketimi ve Kontrol Edilmesi Konusunda Her T.C. Vatandaşına eşit haklar verilmesini öneriyoruz.

- Sanal Para Sistemine Geçilerek Vergi Kaçırılmasını Önlemeyi Öneriyoruz.

- Herkesçe Kontrol Edilebilen Şeffaf Para Transfer Sistemini öneriyoruz.

- Açık Kaynak Kodlu ve Şeffaf Bir Webokrasi Yazılımı ile Ulusal ve Yerel Düzeyde, Yasama ve Yürütme Kararlarının Millet Vekillerince değil Bizzat Millet tarafından alındığı Doğrudan Demokrasi Sistemi’ne geçmeyi öneriyoruz.

- Bir ve Tek olan TANRI’dan Başka Efendi ve Kral Edinmemeyi ve TANRI’dan başkasına kulluk etmemeyi öneriyoruz!

TANRI’nın Kulu ve Elçisi Abdurrahman Ayyıldız ve TANRI’ya Boyun Eğenler

www.sorguladınmı.com - Facebook.com/Sorguladinmi - Youtube.com/Sorguladinmi Hayatı.Sorguladınmı.com - Facebook.com/Hayati.Sorguladin.mi
BankalarNasılSoyar.com - Facebook.com/Bankalar.Nasil.Soyar Facebook.com/KuranEkonomiYonetim
DoğrudanDemokrasi.com - Facebook.com/Webokrasi-Ağ-ile-Halkın-Yönetimi-454898358022810
Facebook.com/RahmaninElcisi - Facebook.com/AbdurrahmanAyyildiz Youtube.com/channel/UCRHd9YedYMWXuDm8nkwH9vg
Facebook.com/Kuran-Hadis-İslam-705907626181803 - Facebook.com/EfendimizALLAHtir
Facebook.com/19-Mucizesi-952034074817860 - Facebook.com/HakikattCizgisi

1. Bölüm: Anahtar1:1 Şefkatli ve Zarif TANRI'nın İsmiyle,

1:2 Övgü, TANRI'yadır; Evrenlerin Efendisi

1:3 Zarif, Şefkatli

1:4 Yargı Gününün Sahibi

1:5 Sadece Sana kulluk eder, Sadece Senden yardım isteriz

1:6 Doğru yola ilet bizi

1:7 Nimet bağışladığın kimselerin yoluna; ne gazap hak edenlerinkine, ne de başıboşlarınkine
______________________________________________________

KURAN: SON AHİT

Yazar: TANRI / EVRENLERİN EFENDİSİ
Görevli Elçi Melekler: Cebrail ve Mikâil
İndirilen Elçi Peygamber: Abdullah oğlu Muhammed 
İngilizceye Çeviren Elçi: Reşad Halife
İngilizceden Çeviren Elçi: Abdurrahman Ayyıldız
Chrome Pointer