Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

Vereceğimiz Oy

Seçim sandığına gittiğimizde oy verip temsili demokrasiyi desteklemek yerine aşağıdaki mesajı A4 kağıdına bastırıp, oy zarfının içine koyarak YSK’ya gönderiyor ve Doğrudan Demokrasi’yi, Adaleti ve Özgürlüğü destekliyoruz! TANRI’dan başka KRAL yoktur!

http://bit.ly/Vereceğimiz-Oy

İki Doğuların ve İki Batıların Efendisi*nden, Türkiye Halkına Uyarıdır!


73:9 Doğunun ve Batının Efendisi; O'ndan başka TANRI yoktur. Kendine avukat olarak O'nu seç.

42:38 Onlar, Efendi'lerinin çağrısına karşılık verirler, namazı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler.

42:39
Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.


30:39
Halkın malları içinde artması için verdiğiniz faizcilik parası TANRI'nın yanında artmaz. Ancak, TANRI'nın rızasını dileyerek verdiğiniz bir zekata gelince, onu verenler yatırımlarını katlarlar.


4:161
Yasaklandıkları halde faizcilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.


3:130
İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için TANRI'yı dinleyin.


2:275
Faizle para yiyenler, şeytanın çarptığı kimse gibi ayağa kalkarlar. Bu, onların, "Faiz de alışveriş gibidir," demelerinden ötürüdür. Halbuki TANRI alışverişi helal, faizi ise haram kıldı. Kime Efendisinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte kazandıklarını tutabilir; işi de TANRI'ya kalmıştır. Devam edenler ise cehennem halkıdır ve orada sürekli kalırlar.


2:276
TANRI faizi mahkum eder, karşılıksız yardımı destekler. TANRI hiçbir günahkar nankörü sevmez.


2:277
İnanıp erdemli bir hayat sürerek namazı gözetenlerin ve zekatı verenlerin ödülleri Efendi'leri katındadır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmezler.


2:278
Ey inananlar, gerçekten inanıyorsanız TANRI'yı dinleyin ve her çeşit faiz kalıntısını terk edin.


2:279
Böyle yapmazsanız TANRI’dan ve elçisinden bir savaş bekleyin. Tevbe ederseniz anaparanız yine sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın.


2:280
(Borçlu) darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız yardım olarak bağışlarsanız sizin için daha iyidir, bir bilseniz.


2:281
TANRI'ya döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek.


2:282
İnananlar! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, TANRI’nın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Efendisi olan TANRI'dan korksun, onda sahtekârlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez, veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahitte tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın. Şahitler, çağrıldıkları vakit çekinmesinler. Az olsun, çok olsun, ödeme tarihi ile birlikte onu yazmaktan üşenmeyin. Bu, TANRI katında daha adaletli, tanıklık açısından daha sağlam ve kuşkulanmamanız için daha uygundur. Yalnız, ticaret peşin olursa onu yazmamanızda bir sakınca yok. Alışveriş yaptığınızda tanıklarınız bulunsun. Yazana da tanığa da zarar verilmesin. Aksi halde kendinize kötülük edersiniz. TANRI'yı dinleyin. TANRI size öğretiyor. TANRI her şeyi bilir.


2:283
Yolculukta olup bir yazıcı bulamasanız, ödemeyi garantileyecek bir senet veya makbuz gönderin. Birbirinize bu şekilde güvenirseniz, senedin sahibi ödemeyi zamanında yapsın ve Efendisi olan TANRI'yı saysın. Tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi günahkardır. TANRI tüm yaptıklarınızı bilir.


2:284
Yerde ve göklerde olanlar TANRI'nındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de TANRI sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. TANRI her şeye gücü yetendir.


2:285
Elçi, Efendisinden kendisine indirilene inandı, inananlar da... Hepsi, TANRI'ya, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Efendimiz bizi bağışla; dönüş sanadır."


* “İki Doğuların ve İki Batıların Efendisidir.” 55:17

Oy yerine sandığa bırakacağımız mesaja ulaşmak için: 

http://bit.ly/Vereceğimiz-Oy

Temsili Demokrasi yalanından usandık. Artık, faizle borç verme ve haksız para basma hakkı yoluyla halkı sömüren ve tüm bunları yaparken de halkı onun iyiliği için var olduklarına inandıran politikacıları, temsili demokrasiyi ve faizle işleyen kapalı para sistemini reddediyoruz.

Tanrı’nın emrettiği şekilde, faizin olmadığı, şeffaf ve sanal para sistemini ve Doğrudan Demokrasinin çağımızın nimeti internetle buluşarak aldığı son şekli Webokrasi’yi öneriyoruz.
Kısaca;

- Halkın İnternet Ağı Üzerinden Kendini Yönetmesini öneriyoruz.

- Faizin Kesinlikle Yasaklanmasını öneriyoruz.

- Paranın Üretimi, Ulusal Tüketimi ve Kontrol Edilmesi Konusunda Her T.C. Vatandaşına eşit haklar verilmesini öneriyoruz.

- Sanal Para Sistemine Geçilerek Vergi Kaçırılmasını Önlemeyi Öneriyoruz.

- Herkesçe Kontrol Edilebilen Şeffaf Para Transfer Sistemini öneriyoruz.

- Açık Kaynak Kodlu ve Şeffaf Bir Webokrasi Yazılımı ile Ulusal ve Yerel Düzeyde, Yasama ve Yürütme Kararlarının Millet Vekillerince değil Bizzat Millet tarafından alındığı Doğrudan Demokrasi Sistemi’ne geçmeyi öneriyoruz.

- Bir ve Tek olan TANRI’dan Başka Efendi ve Kral Edinmemeyi ve TANRI’dan başkasına kulluk etmemeyi öneriyoruz!

TANRI’nın Kulu ve Elçisi Abdurrahman Ayyıldız ve TANRI’ya Boyun Eğenler

www.sorguladınmı.com - Facebook.com/Sorguladinmi - Youtube.com/Sorguladinmi Hayatı.Sorguladınmı.com - Facebook.com/Hayati.Sorguladin.mi
BankalarNasılSoyar.com - Facebook.com/Bankalar.Nasil.Soyar Facebook.com/KuranEkonomiYonetim
DoğrudanDemokrasi.com - Facebook.com/Webokrasi-Ağ-ile-Halkın-Yönetimi-454898358022810
Facebook.com/RahmaninElcisi - Facebook.com/AbdurrahmanAyyildiz Youtube.com/channel/UCRHd9YedYMWXuDm8nkwH9vg
Facebook.com/Kuran-Hadis-İslam-705907626181803 - Facebook.com/EfendimizALLAHtir
Facebook.com/19-Mucizesi-952034074817860 - Facebook.com/HakikattCizgisi

1. Bölüm: Anahtar1:1 Şefkatli ve Zarif TANRI'nın İsmiyle,

1:2 Övgü, TANRI'yadır; Evrenlerin Efendisi

1:3 Zarif, Şefkatli

1:4 Yargı Gününün Sahibi

1:5 Sadece Sana kulluk eder, Sadece Senden yardım isteriz

1:6 Doğru yola ilet bizi

1:7 Nimet bağışladığın kimselerin yoluna; ne gazap hak edenlerinkine, ne de başıboşlarınkine
______________________________________________________

KURAN: SON AHİT

Yazar: TANRI / EVRENLERİN EFENDİSİ
Görevli Elçi Melekler: Cebrail ve Mikâil
İndirilen Elçi Peygamber: Abdullah oğlu Muhammed 
İngilizceye Çeviren Elçi: Reşad Halife
İngilizceden Çeviren Elçi: Abdurrahman Ayyıldız

Buhariyle İlgili EleştiriBu yazıda İslam dünyasında en güvenilir kitaplardan biri olarak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitapta geçen olayların doğruluğunu matematiksel işlemlerle ele aldığımız bir yazı olacaktır. Buhari'nin çok büyük bir alim olduğu ve inanılmaz bir dehaya sahip olduğunu kendi kitabında belirtiyor.Bu yazıda bu olayların ne kadar gerçek olduğunu ve doğruluk payı olup olmadağını okuduktan sonra sizin takdirinize bırakıyorum.

Anlatılana göre Buhari'nin ününü anlamak için devrin din adamları bir test yapmaya karar veriyorlar ve 100 öğrenci buluyorlar ve her bir öğrenciye 10 hadis veriyorlar ve ravi zinciriyle okutuyorlar.10 ar 10 ar rivayet ve hadis olarak okuyorlar.Şimdi iddiayı ele alırsak hadis okuyan 100 kişi var her bir kişi 10 hadis söylüyor.Söylenen hadis sayısı 1000.

Bir hadisi Söylemenin 30 sn sürdüğü söylenir kabul edelim buda;
30,000 sn=500 dk=8,3 saat olur.
Buhari 8 saatlik bu konuşmayı ezberinde tutabilmiş ayrıca bu konuşmayı aynen tekrarladığı için yapılan sınav 16 saate yakın sürmüştür.
Buhari bu sınav boyunca bu  1000 adet olan ve 16 saat kadar süren bu sınavı sabırla dinlemiş...

Bir başka iddia Buhari'nin 17000 hadisi ezberlemesi;
İddiaya göre Buhari 17000 hadisi hiç yazmadan not tutmadan ezberliyor.
Okunan hadis sayısı 17000, okuma suresi 30 sn diyelim , Buhari 510,000 dk hadis okuyor.
510,000 dk= 142 saat =5.9 gün eder.Yani Buhari 17000 hadisi yemek yemeden zaruri ihtiyaçlarını gidermeden nasıl okuyacak.Bunun mantıki hiçbir dayanağı yoktur.


Ve en önemli iddialardan birine gelirsek Buhari'nin kendi sözü olan 600000 hadis incelemiş ve sahih olup olmadığını bu hadisler içinden seçerek 17-16 yılda bu çalışmasını tamamladığını söyler kendi kitabında.
Bu halde Buhari bir yılda 35294 hadis inceler,bir günde incelediği hadis sayısı ise 97dir. 

Bir günde Buhari uyku için 4 saat uyusa;

Zaruri ihtiyaçlar için 2 saat olsa;

İbadet için kendi ifadesine göre Kur'an 3 günde bir hatmediyor nafileleri Özen gösteren bir insanmış ama biz yine 1 saat sure tanıyalım

Buhari hadis öğretimine cokca dikkat ediyormuş hadi diyelim bunun içinde 1 saat sure verelim;

Bildiğimiz gibi ayrıca Hadis kitabı yazmak ile de ilgileniyor.Buhari sadece hadis yazmıyor + hadisleri kitabına da yazıyor (her hadisi kitabına alıcağı zaman çnce gusül abdesti alır sonra 2 rekat kılarmış sonra bakarmış) Biz bunun içinde 1 saat verelim; 

Genel Olarak bunların toplamı 9 saat yapıyor ve  Buhari'nin hadisleri araştırmak için 15 saati kalıyor.900 dk vakti var yani.900 dk ya 97 ye bölersek Buhari'nin her 9.3 dk da bir hadis incelediğini varsayarız.
Şimdi bakalım yazacağı her kitap için Hadisin sahih olup olmadığını seçmek,sahihse aynı konuda hangi hadisi seçeceğine karar vermek ve bu hadisi hangi bana alacağına karar vermek bunlar ciddi iş bunlar için 9 dk sure takdir edersiniz ki yeterli değil ama biz yinede 9 dakika verelim;

600,000 hadisi 17 yılda her birine 9 dk ve her gün 15 saat ayırarak incelemek le ancak mümkün olur bu akıl dışı birşeydir ki bu hadisler eliniz de hazır olsa elimizde hazır olsa Kayıtlı olsa yine imkansız.Peki buhari bu hadislere nasıl ulaştı ki kendi ifadesiyle masa başında yazılmış degil deve sırtında Kahire de Bağdat'ta dolaşa dolaşa gezmiş anlattığına göre kah orda kah buraya gidip hadisi ogrenip onaylayıp kitabına oyle koymus bunlar ciddi süre ve çaba gerektiren şeyler.Buhari 600,000 hadis bildiğini söylüyor bir hadis için belkide aylarca deve sırtında gidiyor ya işitmiş ya biri direk söylemiştir yada hocası söylemiş izin almıştır.
Diyelim ki bir hadisi anlaması için 1 saat verelim.Bu şartlarda bir saat bile çok az bir zamandır.

600,000 hadis olduğu için toplam sure 600,000 saat oluyor 
Bir günde 24 saat calısma suresi verelim.Hadi tüm gün çalışsın,uyumuyor,yemiyor,namaz kılmıyor sadece HADİSE BAKIYOR diyelim

Bu halde Buhari 25,000 gün hadis inceliyor.

Buda 68 yıl yapar.
Peki Buhari kaç yıl Yaşadı Hicri olarak 63 miladi olarak 61 yıl yaşamıştır.
Kısacası Buhari 24 saat çalışsa sırf hadis için 68 yıla ihtiyacı var , 63 yasında ölen biri için bu kadar hadisi öğrenmesi imkansızdır.Elimizdeki bu verilerden hareketle Buhari'nin yalan söylediği sabittir.

Buhari'nin de dediğine göre biz dinimizi bir YALANCIDAN öğrenemeyiz.

Kuran bizi için yeterli bir kaynaktır!! Selam ile..

NOT:Bu yazıyı yazmamı sağlayan http://www.youtube.com/watch?v=7DPmfTwEO-8 video sahibine teşekkürlerimi iletirim.

Anlaşılan Dilde İbadet ve ÖnemiÖncelikle namaz Allah ile iletişime geçtiğimiz ve Allah’ı övüp yalnız O'ndan yardım istedigimiz bir ibadettir:


Mescidler sadece Allah'a aittir; öyleyse Allah ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.
72:18


De ki: "Rabbim adaleti emreder. Her mescitte (ibadet yerinde) dini sadece O'na ait kılarak O'na yalvarın. Sizi ilk yarattığı gibi O'na döneceksiniz."
7:29


Allah'ı bırakıp da Diriliş Gününe kadar kendilerine cevap veremiyen ve hatta onların dualarından bile habersiz olanları çağıranlardan daha sapık kim olabilir?
46:5


"Allah'ın yanında?" Onlar da derler ki, "Bizi terkettiler. Meğer biz daha önce hiç bir şeye yalvarmıyormuşuz." Allah inkarcıları işte böyle saptırır.
40:74


Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Rabbiniz Allah işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler.
35:13


Onları çağırsanız sizin çağrınızı işitemezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Diriliş gününde de sizin ortak koşmanızı inkar ederler. Her şeyden Haberi Olan gibi kimse sana haber veremez.
35:14


Birçok dinde olduğu gibi bir İngiliz, İngilizce , bir Japon Japonca, bir Türk de kendi dilinde ibadet edebilir.Burada önemli olan nokta ; kişinin namazını anlaması, Allah’a nasıl yakardığını bilmesi ve istemeden de olsa ortak koşabileceğini idrak ederek ona göre anlayıp düşünerek namazda Allah’a yönelmesi gerektigidir.Kuran'da da namazımızı dosdogru kılmamız gerektigi soyleniyor.Umarım bu konu ile biraz olsun dogruya ışık tutabiliriz. Aşağıdaki ayette de(41:44) görüldüğü gibi her konuda önemli olanın,Kuran'da da oldugu gibi konunun anlaşılması olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü, bilmeseydik ayette de ifade edildiği gibi bilmediğimiz için "bu açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdir:

Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, "Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?" diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, "O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır."
41:44


Bize yıllar boyunca Kuran’ın sadece okunarak sevap kazanılan bir kitap olduğu empoze edildi. Dikkat ederseniz aşağıdaki ayette(41:26) inkârcılar, kuranın anlaşılmasını engelleyin diyorlar:

İnkar edenler, "Başa çıkmanız için, bu Kuran'ı dinlemeyin, anlaşılmasını engelleyin" dediler.
41:26 


Yine Kuran dediğinin anlaşılması gerektiğine atıf yapıyor ve burada(4:43) namazla ilgili bir kısıttan bahsediyor. Namazın kılınma amacının Allah'ın hatırlanması olup, yine ondan başkasına kulluk etmememiz gerektiğini  burada daha net bir şekilde anlıyoruz:

İnananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilinceye kadar, yolcu olanlar hariç cinsel ilişkiden sonra yıkanıncaya kadar namaza durmayın. Hasta veya yolcu iseniz, yahut biriniz tuvaletten gelmişse, yahut kadınlarla cinsel ilişkiye girmiş olup da su bulamamışsanız, temiz ve kuru bir toprağa dokunup yüzünüze ve ellerinize sürerek teyemmüm edin. Allah Affeder, Bağışlar.
4:43


Namazın kılınma amacı Allah'ın hatırlanmasıdır..
Ben, evet Ben Allah'ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namazı gözet.
20:14


Öncelikle burada kendimize bir soru sormamız gerekli: "Anlamadığım bir dilde Allah'tan nasıl yardım isteyebilirim?" Şüphesiz ki Allah düşünen bir toplum için ayetlerini işte böyle açıklar:

Güçlüklere karşı direnerek (sabır) ve namazla yardım isteyiniz. Elbette bu, halka ağır gelir; ancak saygılı olanlar hariç.
2:45

Doğrusu Kur`an, sana ve kavmine bir öğüttür. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız
Zühruf 44


Bildiğimiz gibi göklerde yerde insanlar hayvanlar hatta gölgelerimiz, hepsi Allah’a secde eder.Yine düşünmeliyiz ki biz anlamadığımız bir dilde nasıl gereğince Allah’ı övebiliriz?

Kuşlar ve diğer hayvanlar bile layıkıyla kendi dilleriyle Allah’ı övdükleri takdirde bizim neden kendi anladığımız dilde Allah’ı anamama gibi bir durumumuz olsun.

Yedi gök, ve onların içindekiler O'nu yücelterek anarlar. Hiç bir şey yoktur ki O'nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız. O şefkatlidir, Bağışlayandır
17:44 

Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin Allah'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir. Allah'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. Allah dilediğini yapar.
22:18


Maun suresi 107. Ayette:
4. Ayet yazıklar olsun o namaz kılanlara 5. Onlarki namazlarından Tümüyle habersizlerdir 


Allah en güzel sözü söyledi umulur ki öğüt alanlardan oluruz.


Selam ile…
Chrome Pointer