Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

» » » » Din Hakkındaki GerçeklerKur’an’ın anlaşılması zor bir Kitap değildir, tamamlanmaya ihtiyacı yoktur.

11:1 Bu öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

54:17 Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Kur’an’dan başka dini bir kaynak izlememiz gerekmez..

11:1 A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

11:2 Ki ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.

5:49 Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

45:6 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?
Yaygın olarak bilinenin aksine Kur’an’da bildirilen haramların dışında; midye, karides vb. türü yiyecekler haram değildir.

6:145 De ki: "Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum: Leş, akıtılmış kan, domuzun eti- ki pistir, Allah'tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler." Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin Bağışlayandır, Rahimdir. (Bak 5:3)

Kur’an’a rağmen haramlar ve helallerin üretileceğinin haberini yine Kur’an veriyor...

6:119 Size ne oluyor ki, üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.


6:150 De ki: "ALLAH'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin."Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyfine uyma. Onlar, Rab'lerine başkalarını eş koşmaktadırlar.


Kur’an’da bildirilmeyen şeyleri bizim kişisel seçimimize bırakılmıştır...

5:101 İnananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran'ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. Allah özellikle onlardan söz etmedi. Allah Bağışlayandır, Yumuşaktır.

Sadece Kur’an’dan sorumluyuz... Allah bizden Kur’an’dan başka hiçbir şeye uymamazı istemiştir.

43:44 Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.

7:3 Rabbinizden size indirileni izleyin, ondan başka rehberlere tabi olmayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

Kur’an’a rağmen dine aykırı kaynaklar oluşturulacağının haberi veriliyor…

23:52 Sizin bu toplumunuz bir tek toplumdur. Ben sizin Rabbinizim beni sayin.

23.53. Fakat, onlar islerini çesitli kitaplara ayirdilar. Her grup kendi yaninda bulunandan hosnut...

Kur’an’ı terk eden ve dışlayanlar, diriliş günü Muhammed peygamberin şikayetine muhatap olacaklar...

25.30. Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.

Mezheplere bölünmek Rabbimiz’den bir cezadır… 

6.65. De ki: "Üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeğe yahut sizleri mezheplere bölüp birbirinizin kötülüğünü tattırmağa O'nun gücü yeter." Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz.

Kur’an  her tür düşünceyi dinlememizi emreder…

39.18. Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir

Diriliş günü kimsenin kimseye fayda vermeyecek.. 

82. 19. O gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün tüm kararlar yalnız Allah'a aittir.

İslam dini; namaz, hac, zekat gibi pratikleriyle birlikte İbrahim peygamberle başlamıştır…

21.72. Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık.

21.73. Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize kulluk edenlerdi.

Muhammed Peygamber, İbrahim Nebi'nin dininin takipçisidir...

16:123. Nitekim, İbrahim'in dinini bir monoteist olarak izlemen için sana vahyettik; o asla putperestlerden olmadı.

Tüm elçiler "lailaheillallah" ortak mesajını iletmişlerdir…

21.25. Senden önce bir elçi göndermedik ki kendisine, "Benden başka tanrı yoktur; sadece Bana kulluk ediniz," diye vahyetmiş olmayalım.

Hiçbir peygamber arasında ayırım yapmamalıyız...

2.136. "Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere Rab'leri tarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece O'na teslim olanlarız," deyiniz.

Peygamberlerin insan üstü özelliklerinin olmadığını bilmeliyiz... 

41.6. De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!"

Haccın birkaç güne sıkıştırılmadan, bir kaç ay içinde rahatça yapılabilineceğini biliyor muydunuz?

2.197. Hac, bilinen aylarda uygulanmalı.

Kur’an-ın  ölülere değil, dirilere okunması gerekir.

36.70.Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır. (Yasin suresi)

Kabir azabı yoktur.

36.52. "Vay halimize" derler, "Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman'ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti."

Kur’an’da erkek ve kadın tartışmasız eşittir.

3.195. Rab'leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz.

Kur’an’ın sadece savunma için savaşa izin verir:

22.39. Zulmedilerek kendilerine savaş açılanlara izin verilmiştir. Allah onları desteklemeye elbette kadirdir.

22.40. Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar.

Dinde zorlama yoktur.

2.256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (despotları ve şeytani doktrinleri) inkar edip Allah'a inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. Allah İşitir, Bilir.

İnancımıza saygı duyan Yahudi, Hrıstiyan, Zerdüş, Deist, Ateist, Agnostic, Panteist gb. toplumlarla barış içinde kalabiliriz.

60.8. Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever.
Altının, heykel gibi süsler haram değildir…

7.32. De ki: "Allah'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?" De ki: "Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir." Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

34.13.O ne dilerse onun için yaparlardı: Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar... Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir.

Zekat, bilinenin aksine, senede bir ve 40’da bir oranında değil; hasat zamanı verilmelidir.

6.141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.

25.67.Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar

Tevbe etmeden öldüğünde ALLAHın affetmediği tek günah şirktir. 

4.116. Allah kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

Zinanın cezasının vahşice taşlanarak öldürülme değil, 100 celdedir.

24.2.Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz Allah'ın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. İnananlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.

Aybaşı halinde kadınların isterlerse dini vecibelerini yerine getirebilirler; tek yasak aşağıda vurgulanmıştır.

2.222. Sana aybaşı halini sorarlar, De ki: "O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ve ondan kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Kurtuldukları zaman Allah'ın size uygun gördüğü yerden onlarla cinsel ilişkide bulunun. Allah yönelenleri sever, arınanları sever."

Cinler gaybı bilemezler…

4.14. Ölümüne hükmettiğimiz zaman, onlara onun ölmüş olduğunu, ancak değneğini yiyen bir yer yaratığı gösterdi. Yıkıldığı zaman cinler gerçeği farketti: Görülmeyeni bilselerdi o küçültücü zor işe devam etmezlerdi.

Kainatta Allah’tan başka hiçkimse gaybı bilemez

27.65. De ki, Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse geleceği bilemez. Ne zaman dirileceklerinin bile farkına varmazlar.

7. 188. De ki, Allah’ın dilediğinden başka ben kendime ne bir yarar ne de bir zarar veremem. Gaybı bilseydim mal varlığımı arttırırdım, bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir topluma bir uyarıcı, bir müjdeciyim.

Bazı kimseleri evliya kabul edip, bu kişileri ALLAH’a yaklaşmak için vesile kılmak şirktir.

39.3.Kesinlikle, din sadece Allah'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz." (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında Allah karar verecektir. Allah kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

Sadece adı müslüman olanlar değil; Allah’a ve ahirete iman edip salih amel işleyen hiçkimse mahzun olmayacaktır.

2.62.  İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah’a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse onların ödülleri Rab’leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur
5.69. İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de..

Ahirette Allah’tan başka şefaatçi yoktur

6.51. Rablerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kur’an’la) uyar: ondan başka bir sahipleri ve şefaatçileri yok. Belki kornurlar.

6.70. Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hakketmişlerdir.

39.44. De ki, "Tüm şefaat Allah'a aittir." Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Sonra O'na döndürüleceksiniz.

Nebi “kitap almayan peygamberdir” bilgisi yanlıştır

6.89. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve nebîlik verdiklerimizdir. Eğer şu halk, bunları inkar ederse, biz onları inkar etmeyecek bir toplumu yerlerine geçiririz.

19.30.(Çocuk:) "Ben Allah'ın bir kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı," dedi.

29.27.O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna nebilik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

“Rasul size ne verdiyse onu alın” diye bağlamından koparılarak verilen ayet aslında ganimet bölüşümüyle ilgili yapılan itirazlara karşı indirilmiştir. 

59.7.Allah'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler Allah'ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. Allah'ı dinleyin. Allah'ın cezalandırması çetindir.

Boşanma üç kere “boş ol” denmesiyle gerçekleşmez. Bu bir süreç işidir.
2.225-232  

Allah’ın insanı hidayete erdirmesi insanın iyiliği (erdemi) tercih etmesine bağlıdır

8.23.Allah onlarda bir iyilik olduğunu görseydi, onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile yine yüz çevirerek dönerlerdi.

Allah kadını erkeğin kaburga kemiğinden değil; her ikisini de tek bir nefisten (özden) yaratmıştır

4.1.İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a saygı gösterin; akrabalara da... Allah elbette sizi Gözetlemektedir.

Adem ile eşi cennetten kovulunca şu duayı ederek bağışlanmaışlardır:

7.23.Her ikisi: "Rabbimiz, kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz," dediler.

“Günahı boynuma” demek ne derece doğru?

35:18 Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile ça ğırsa onun yükünden hiçbir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisini arındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş ALLAH'adır.

29:12 İnkarcılar inananlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz,"dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar. (Nahl 25'de kişiye yaptığından bir pay olduğu bildirilir)

İslam, bir özel isim değildir. Adem'den itibaren tüm elçiler ve inananlar, kendilerini tanımlamak için, islam ve müslüman kelimelerinin kendi dillerindeki karşılıklarını kullanmışlardır.

28:53 Kendilerine okunduğu zaman, "Ona inandık. Bu, Rabbimizden gelen gerçektir. Zaten ondan önce de müslümanlar (iyilik/barış sevenler) idik," derler.

Peygamberin her söylediği vahiy değildir.

9:43 “Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler
sana açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin.”

66:1 “Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah’ın sana helal kıldıklarını
niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

“Allah ve Peygamberi” ifadesi iki farklı kaynağa işaret etmez.
6:19 “Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kuran bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı
herkesi uyarmam için vahiy olundu.”
6:114“Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir
hüküm koyucu mu arayayım?”
ALLAH DIŞINDA HİÇ KİMSE DİN ADINA HÜKÜM KOYAMAZ

12:40 “Hüküm yalnız Allah’ındır.” 

18:26 “O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.” 

İddia edilenin aksine, Kuran’a benzer bir kitap vahyedilmemiştir.

17:88 “De ki: Andolsun, bu Kuran'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insan ve cin
toplulukları bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya
getiremezler."

En Güzel Hadis; Kuran’dır.

39:23“Allah, hadisin (sözün) en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade
eden bir Kitap halinde indirmiştir. …."

53:56-59“Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan yaklaştı. Onu
Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu hadise (söze) mi şaşıyorsunuz?”
“Onlar artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar.” (77:50)

Kur’an, Rehberlik için Gerekli olan her şeyi içermektedir.

16:89“Sana bu Kitap'ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir
rahmet, Müslümanlar’a da bir müjde olsun.”

6:38 “…Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık…”

Kuran dışında, HÜKÜM içeren kitaplara uymamalıyız.

6:114 “Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir
hüküm koyucu mu arayayım?”

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer