Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

» » » » » » » » » » %19 KDV Alınsın, %1'i Evsizlere Harcansın

Maalesef sıcak evlerinde rahat içinde uyurken, soğuk kış rüzgarı ve yağmurunda evsizlerin tir tir titreyedurduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yolda kalmış evsizlerin durumunu basit, rutin eğlencelerimiz kadar umursamıyoruz.


Bu, fakirlerin çektiklerini bahane ederek tembelliğe sığınan bir komünitecinin yazısı değildir. Bu, mal edinme hakkına sahip, çalıştığını fakirle paylaşan özgür, barışsever bir tüccarın toplumunu paylaşmaya, Tanrı'nın kelimelerini uygulamaya davet eden yazısıdır.

59:7 ALLAH'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler ALLAH'ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH'ın cezalandırması çetindir.

Mal edinme hakkına sahip olmayan topluluklar, alışveriş hakkına da sahip olmadıklarından ilerlemek şöyle dursun, SSCB gibi kısa vadede yıkılmaya mahkumdurlar.

Allah mal edinimine izin verir:

30:28 İşte size kendi içinizden bir örnek veriyor: Emriniz altındaki kimseleri, size verdiğimiz rızıklarda size eşit ortaklar olarak kabul eder misiniz? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz? Aklını kullanan bir toplum için ayetleri b öyle detaylı açıklarız.

Allah, bizlere mal ve hizmet değişimini -ticareti/alışverişi- helal, verdiği borcu fazlasıyla geri almayı -faizi/köleciliği- ise haram kılmıştır.

2:275 Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.

Teklifim basit:

Evsiz insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onların hayatlarına destek olmak ve onların kalkınıp ilerlemelerini/hayata tutunmalarını sağlamak için KDV oranını % 1 artırarak % 19'a çıkarmaktır.

Hesaplamama rağmen % 1'lik toplumsal yardım + imam/müezzin/din tüccarı maaşlarıyla evsizlerimizin hayatları rahatlıkla desteklenebilir.

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer