Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

» » 37/40 : Dine İlavelerin Listesi


bit.ly/dine-ilavelerin-listesi

Kitabımızın buraya kadar olan kısmında dine yapılan birçok ilaveyi nedenleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Kitabımızın bu bölümünde ise “Dine yapılan ilaveler nelerdir” sorusuna karşılık olarak 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki örnek 200 tane ilaveyi görünce dinimize yapılan ilavelerin boyutunu daha da iyi anlayacağız. Dine yapılan ilaveler, şu ya da bu kesim tarafından veya halktaki batıl inançlar yüzünden “din” sanılmış veya “din” olarak gösterilmiştir. Bu ilavelerin birçoğu, toplum hayatını zorlaştırıcı mantıksız ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin arasında topluma, sağlığa yararlı ifadeler de olabilir. Örneğin dişleri misvakla temizlemek sağlık açısından çok yararlı bir uygulama olabilir. Fakat Kuran’da olmayan bir şeyi (bu örnekte misvağı) bir sevap kaynağı, dinin makbul tuttuğu bir ibadet gibi göstermek de hatadır. Bu yüzden bu listede gördüğünüz her şeyin yapılmaması gerektiğini sanmayın. Kişiler misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir; yeter ki bunların dinle bir ilgisi olduğunu iddia etmesinler. Kuran din adına her türlü detayı verir. Bunun dışında dine yapılan her ilave din açısından bir hatadır. Kendimizce sağlığa yararlı birçok uygulama sayabiliriz. Fakat bunları din yapmaya kalkarsak, o zaman dine kendisinde olmayan ilaveler yapıp dini dejenere etmiş oluruz.

Kuran dinin tek kaynağıdır. “Yalnız ve yalnız Kuran” diye, niye ısrarla tekrarladığımızı, dine ilavelerin bir kısmını kapsayan 200 örnekli bu listeyi okuyunca daha da iyi anlayacağız. Dine bunlar dışındaki ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kuran’dan delillendirilmeyip sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle ilişkilendirilmeye çalışılan her şey ilavedir. Şimdi listemizi görelim:

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE YOK


 1. Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası
 2. Hadislerin dinin kaynağı olması
 3. Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi
 4. Mezhep çıkarımlarına göre Kuran’dan ayet iptal etmek
 5. Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak
 6. Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak
 7. Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek
 8. Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler, farzlar, haramlar oluşturduğu iddiası
 9. Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması
 10. Peygamberler’i yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek
 11. Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak
 12. “Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır” demek
 13. Bazı kimseleri evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak
 14. Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak
 15. Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar
 16. Bir tek Sunniler’in veya bir tek Şiiler’in Cennetlik olduğunu iddia etmek
 17. Yahudi ve Hıristiyanlar’ın hepsini Cehennemlik ilan etmek
 18. Dine Arap geleneklerini sokmak
 19. Şahsi görüşlerine uydurmak için dini, reformla değiştirmeye kalkışmak
 20. “Peygamber’in sünneti” başlığıyla, hayatın her alanıyla ilgili dinsel ritüeller oluşturmak
 21. Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak
 22. Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak
 23. Hanefilik diye bir mezhep
 24. Şafilik diye bir mezhep
 25. Hanbelilik diye bir mezhep
 26. Malikilik diye bir mezhep
 27. Caferilik diye bir mezhep
 28. Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçiliği, eleştirilmezliği
 29. Kuran’ın yaratılmadığı, ezeli olduğu iddiası
 30. Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek
 31. Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak
 32. Bilim düşmanlığı
 33. Sanat düşmanlığı
 34. Buhari diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak
 35. Müslim diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak
 36. Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına Kuran gibi uymak
 37. Peygamberimiz’in dışındaki herhangi bir kişinin kutsallığının mutlak olduğuna dair iddialar
 38. Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası
 39. Başörtüsü takmak
 40. Peçe takmak
 41. Haremlik,selamlık uygulaması
 42. Kadının tek başına seyahat edememesi
 43. Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi
 44. Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası
 45. Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı
 46. Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı
 47. Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği
 48. Kadının Cuma namazını kılmaması
 49. Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kuran okumaması, camiye girmemesi
 50. Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek
 51. Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı
 52. Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı
 53. Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması
 54. Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması
 55. Kadınların çoğunun Cehennemlik olması
 56. Kadınların şerli olması
 57. Kadınların eksik akıllı olması
 58. Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak
 59. Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu
 60. Kadınların kaş aldırmasının veya makyaj yapmasının haram olduğu
 61. Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması
 62. Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması
 63. Şahitlikte, “bir erkek eşittir iki kadın” ilkesinin uygulanması
 64. Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması
 65. Zina edenin taşlanarak öldürülmesi
 66. Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu iddiası
 67. Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar
 68. Erkeklerin altın takmasının haram olması
 69. Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması
 70. Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu
 71. Heykel yasağı
 72. Resim yasağı
 73. Satrancın yasak oluşu
 74. Müzik enstrümanları ve müzik dinleme ile ilgili yasaklar
 75. Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması
 76. At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması
 77. Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup, yenmesinin çirkin gösterilmesi
 78. Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması
 79. Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve belli oranda mekruhların harama eşit olacağı izahı
 80. Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği
 81. Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı
 82. Mastürbasyonun yasaklanması
 83. Doğum kontrolünün yasaklanması
 84. Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği
 85. Erkeklerin sünnet olması
 86. Kadınların sünnet olması
 87. Sakal bırakmanın sevaplığı
 88. Sakal kesmenin haram olması
 89. Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama
 90. Saçları yağlamanın sevaplığı
 91. Saçlara, sakala kına yakmanın sevaplığı
 92. Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı
 93. Yüzükoyun yatmanın yasaklanması
 94. Yer yatağında yatmak
 95. Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek
 96. Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek
 97. Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak
 98. Oturarak küçük tuvalet yapmak
 99. Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması
 100. Sol elle yenenleri şeytanın yemesi
 101. Sarık sarmak
 102. Misvak kullanmak
 103. Cübbe giymek
 104. Entari giymek
 105. Şalvar giymek
 106. Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak
 107. Sarı, kırmızı renkler giymemek
 108. Hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak
 109. Yemeği yer sofrasında yemek
 110. Yemeği aynı kaptan yemek
 111. Elle, üç parmakla yemek
 112. Suyu üç yudumda içmek
 113. Suyu oturarak içmek
 114. Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak
 115. Alkollü koku sürmemek
 116. Kolonya kullanmamak
 117. Kara köpekleri öldürmek
 118. Köpekleri eve sokmayı yasaklamak
 119. Geceleri aynaları kapamak
 120. Kuran’la veya Kuran’sız büyü yapmak
 121. Muska yazmak, taşımak
 122. Kuran’ı üfürük kitabı gibi kullanmak
 123. Islık çalmanın şeytan işi olması
 124. Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek
 125. Falcıları, cincileri dindar hoca sanmak
 126. Kurşun dökmek veya merdiven altından geçmemek
 127. Kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak,
 128. Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek
 129. Mevlit
 130. Ölünün ., ., . günlerinde törenler yapmak
 131. Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi
 132. Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları
 133. Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması
 134. Ölünün yerine oruç tutmak
 135. Ölünün yerine Hacca gitmek veya birisini göndermek
 136. Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması
 137. Kıyametin saati hakkında açıklamalar
 138. Mehdi
 139. Deccal
 140. Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu
 141. İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceği
 142. Yecuc ve Mecuc’un Türkler olması
 143. Irkçılık, Arap ırkını veya dilini üstün görmek
 144. Yecuc ve Mecuc’un yerin altında bir karışlık adamlar olması
 145. Evrenin sonunda Güneş’in batıdan doğacağı
 146. Kuran’da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak
 147. Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek
 148. Namazı kadının kıldıramaması
 149. Rüku ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği
 150. Fatiha Suresi’ni her rekatta okumayı farzlaştırmak
 151. Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı
 152. Namazın farzı, sünneti, vacibi gibi ayrımlar listesindeki birçok detay
 153. Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla duracağını belirlemek
 154. Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek
 155. Teravih namazı, bayram namazı
 156. Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek
 157. Hacda şeytan taşlamak
 158. Kurban bayramında kurban kesmek
 159. Belli haramların Hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin arttığı düşüncesi
 160. Zemzem suyunda, okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak
 161. Zekata /’lık evrensel bir ölçü getirmek ve zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası
 162. Deveye, koyuna veya tarım ürünlerinin her birine farklı ve evrensel zekat ölçüleri getirme
 163. Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası
 164. Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası
 165. Abdestin sırasını farzlaştırma
 166. Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma
 167. Namazda gülmenin abdesti bozduğu
 168. Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak
 169. Abdestin veya boy abdestinin, namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması
 170. Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması
 171. Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması
 172. Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması
 173. Deprem ve selde ölenlerin şehit olması
 174. Karın ağrısından ölenlerin şehit olması
 175. Dünya’nın öküz ve balık üstünde olduğu
 176. Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu
 177. Ay’a gidilemeyeceği iddiası
 178. Güneş’in batışının, Güneş’in secde etmek için kaybolması olarak açıklanması
 179. Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği
 180. Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası
 181. Cebrail’in kanadına ilişkin açıklamalar
 182. Allah’ın Cennet’te baldırını açması
 183. Allah’ın Peygamber’in sırtına dokunması
 184. Allah’ın özel günlerde yeryüzüne inip, insanlarla tokalaşması
 185. Allah’ın Peygamber’in pazarlığı sonucu namazı elli vakitten, beş vakite indirmeye razı olduğu
 186. Halifelik müessesesi
 187. Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması
 188. Cami imamı, müezzini gibi sınıflar
 189. Arap dilini Cennet dili, harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak
 190. Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak
 191. Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğnemek
 192. Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek
 193. Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme
 194. Makyajlı veya açık kadınları dövmek
 195. Araba kullanan veya tek başına seyahat eden kadınları engellemek
 196. Müslümanlığı bırakanları öldürmek
 197. Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak
 198. İçki içenleri dövmek
 199. Baskıyla dini yaymak
 200. Baskıyla dini yaşatmak
Kurandaki Din . com 'dan alıntıdır.

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer