Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

» » 38/40 : Dinde Olanların Listesi


bit.ly/dinde-olanlarin-listesi

Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı. Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran’da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran.

Vereceğimiz 200 örnekle Kuran’dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız. Size tavsiyemiz iyi bir Kuran çevirisinden dinde neler olduğunu, Kuran okuyarak öğrenmeye çalışmanızdır. Bunu yaparken bir iki tane Kuran çevirisini karşılaştırmalı olarak okursanız daha da iyi olur. Eğer şüphelendiğiniz veya anlamadığınız bir bölüm olursa Kuran’ın Arapça orijinalinden baktırılması gerektiğini unutmayın. Piyasadaki Kuran çevirilerinin zamanla daha iyilerinin yapılacağına inanıyoruz. Ayrıca bu konuda, Kuran ayetlerini konularına göre ayıran kitaplardan da yararlanabilirsiniz. İnsan yorumları, gelenekler, uydurmalar atılınca ve Kuran tek kaynak kabul edilince gerçek din ortaya çıkacaktır.

BUNLAR KURAN’DA = DİN’DE VAR


 1. Allah’ın varlığı ve birliği
 2. Allah’a eşler koşmadan iman etmek
 3. Allah’ın merhameti, cömertliği ve affediciliği
 4. Allah’ı hem sevmek, hem de Allah’tan korkmak
 5. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu
 6. Allah’ın yaratılışı devam ettirmesi ve kontrol etmesi
 7. Allah’ın her şeyi görücü, bilici, işitici olduğu
 8. Allah’ın tüm eksikliklerden arınmış olduğu
 9. Allah’ın ezeli ve ebedi olduğu
 10. Allah’ın doğmadığı ve doğurulmadığı
 11. Allah’ın yüceliği ve ululuğu
 12. Övgülerin Allah için olması
 13. Allah’ın daima üstün ve galip olduğu
 14. Allah’ın rızık, şifa vermesi
 15. Allah’ın vaadinin doğruluğu
 16. Allah’ın yaşatan, öldüren, dirilten olması
 17. Allah’ın şaşırmadığı, unutmadığı
 18. Allah’ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması
 19. Allah’ın iman edenleri sevmesi
 20. Allah’ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı
 21. Allah’ın dini oluşturan tek otorite olması
 22. Allah’ın kitabı Kuran’da dinle ilgili her şeyin açıklandığı
 23. Kuran’ın din adına rehberimiz ve gerekli hususların hatırlatıcısı olduğu
 24. Kuran’ı Allah’ın koruduğu
 25. Kuran’ın çelişkisiz bir kitap oluşu
 26. Kuran’ın eksiksiz oluşu
 27. Kuran’ın rahmet oluşu
 28. Kuran’ın doğru yola iletmesi
 29. Kuran’ın detaylı olduğu
 30. Kuran’ı ince ince düşünmenin gerekliliği
 31. Kuran okumak
 32. Allah’ı çok anmak
 33. Sırf Allah rızası için ibadet etmek
 34. Gerçek dostun bir tek Allah olması
 35. Allah’a sığınmak, Allah’a dua etmek
 36. Peygamberler’in tümüne iman etmek
 37. Peygamberimiz’i çok sevmek
 38. Peygamberimiz’in Kuran ile hüküm verdiği
 39. Peygamberimiz’in son Peygamber oluşu
 40. Peygamberimiz’in, Allah’ın vahyetmediği bir şeyi Allah’a isnat etmeyeceği
 41. Namaz kılmak ve namazda süreklilik
 42. Kıyam, rüku, secde etmek
 43. Kıbleye dönmek
 44. Namaz kılmak için abdest almak
 45. Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak
 46. Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi
 47. Namazda huşunun önemi
 48. Namazın kötülüklerden alıkoyduğu
 49. Cuma (toplantı) namazı
 50. Namazı gösteriş amacıyla kılmamak
 51. Namazda Allah’ı anmak
 52. Namazdan sonra Allah’ı anmak
 53. Ramazan ayında oruç tutmak
 54. Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması
 55. Orucun başlangıç ve bitiş zamanları
 56. Oruç tutmaya güç yetiremeyenin ne yapması gerektiği
 57. Malları Allah rızası için sarf etmek
 58. Bu sarfiyatta malları yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara vermek
 59. Verilenleri başa kakmamak
 60. Gönülden severek vermek
 61. Hacca gitmek
 62. Hacda Allah’ı anmak
 63. Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek
 64. Haccı ve umreyi Allah için tamamlamak
 65. Hacda cinsel ilişki, kavga, sapkınlık yasağı
 66. Hacda ihramlıyken avlanmamak
 67. Hacda ihramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması gerektiği
 68. Uygun olanı emretmek
 69. Uygun olmayandan alıkoymak
 70. Allah rızası için mücadele etmek
 71. Gereğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak
 72. Kuran’ın rehberliğinde mücadele etmek
 73. Kınayanın kınamasından korkmamak
 74. Riba yasağı
 75. Tartıda, ölçüde hile yapmamak
 76. Adaletsizlik yapmamak
 77. İsraf etmemek
 78. Cimri olmamak
 79. Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası
 80. Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası
 81. Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası
 82. Zina etmemek, zina edenin cezası
 83. Hanımlara zina iftirası etmemek, bunun cezası
 84. Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası
 85. Büyünün kınanması
 86. Şeytandan Allah’a sığınmak
 87. Şeytanı dost edinmemek
 88. Şeytanın düşmanımız olduğu
 89. Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi
 90. Şeytandan korkmaya gerek olmadığı
 91. Yalnızca Allah’a yönelmek
 92. Duayı için için yalvararak yapmak
 93. Allah’tan bağışlanma dilemek
 94. Allah’tan ümidi kesmemek
 95. Günahlara hemen tövbe etmek
 96. Sabırlı olmak
 97. Sabırda yarışmak
 98. Bilgimizin olmadığı dini bir konuda tartışmamak
 99. Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek
 100. Anlaşmalara uymak
 101. Yemini önemsemek
 102. Yemini bozmanın kefareti
 103. Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak
 104. Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak
 105. Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak
 106. Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak
 107. Yetimlerin mallarını kendilerine vermek
 108. Yetimlere güzellikle davranmak
 109. Yetimleri itip kakmamak
 110. Dünya hayatına aldanmamak
 111. Mal, eşler, ticaret gibi helal unsurların da insanları dinin öngördüğü hayattan uzaklaştırmaması gerektiği
 112. Hayatın Allah rızası için yaşanması
 113. Allah’a karşı aczini bilmek
 114. Güç ve imkana değil, sadece Allah’a güvenip dayanmak
 115. Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğmek
 116. Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek
 117. Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi
 118. İnananlarla edilen alayların anlatımı
 119. İnananlara nefret duyanların anlatımı
 120. Fitnenin kınanması
 121. Kibrin kınanması
 122. Nankörlüğün kınanması
 123. Aklını çalıştırmayanın kınanması
 124. Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı
 125. Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı
 126. Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir metot olamayacağı
 127. Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu
 128. Hamrın (sarhoşluk verici madde veya şarap) şeytan işi bir pislik olması
 129. Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması
 130. Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması
 131. Kıyamete inanmak
 132. Kıyametin dehşetli manzarasının anlatımı
 133. Cennet’in varlığı
 134. Cennet’teki güzel nimetlerin tarifi
 135. Cehennem’in varlığı
 136. Cehennem’deki azabın tarifi
 137. Cennet ve Cehennem’in sonsuzluğu
 138. Cennet ve Cehennem’i göz önünde bulundurarak yaşamak
 139. Allah’ın rızasının Cennet’ten de önemli olması
 140. Bizi ilk defa Yaratan’a, yeniden yaratmanın çok kolay olması
 141. Allah’ın elçi göndermeden azap etmeyeceği
 142. Allah’ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun dışında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı
 143. Cennetliklerin mutlu, Cehennemliklerin pişman olacağına dair anlatımlar
 144. Cennet’te yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı
 145. Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını haksızlıkla yediğinin anlatımı
 146. Din adamlarının ve Peygamberlerin rableştirilmesiyle ilgili olumsuzluğa dikkat çekilmesi
 147. Hz. Musa’nın Peygamberliği ve ona Tevrat’ın verilmesi
 148. Hz. İsa’nın Peygamberliği ve ona İncil’in verilmesi
 149. Hz. Davud’un Peygamberliği ve ona Zebur’un verilmesi
 150. Kuran’da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber’in olduğu
 151. Hz. Adem ve onunla ilgili anlatımlar
 152. Hz. Nuh ve onunla ilgili anlatımlar
 153. Hz. İbrahim ve onunla ilgili anlatımlar
 154. Hz. Süleyman ve onunla ilgili anlatımlar
 155. Hz. Musa’nın Firavun’la olan mücadelesi
 156. Hz. İsa ve annesi Meryem’in kıssaları
 157. Hz. Yusuf’un kıssası ve rüyaları yorumlaması
 158. Hz. Yakup’tan bahsedilmesi
 159. Hz. İsmail ve Hz. İshak’tan bahsedilmesi
 160. Zülkarneyn’den, Lokman’dan anlatımlar
 161. Peygamberler’in karşılaştığı sıkıntılar
 162. Bu sıkıntılara rağmen Peygamberler’in mücadelesi
 163. Peygamber’in babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı
 164. Peygamberler’i inkar eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları
 165. Anne ve babaya iyi davranmak
 166. Allah’ın yarattıklarını incelemek, düşünmek
 167. Allah’ın gökteki ve yerdeki sanatlarını araştırmak ve incelemek
 168. Leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilenleri yememek
 169. Allah’ın helal ettiği rızıkları haram etmemek
 170. Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak
 171. Allah’a yönelenlerle beraber olmak
 172. Parçalanıp ayrılmamak
 173. Allah’ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi kaynaşmış olmak
 174. Saldırgan olmamak
 175. Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak
 176. Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak
 177. Güzel düşünüp güzel işler yapmak
 178. Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek
 179. Yönetimde danışmayı esas almak
 180. Kendi kendini hesaba çekmek
 181. Selama aynıyla ya da daha güzeliyle karşılık vermek
 182. Sapkın kişilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak
 183. İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek
 184. İman edenlerin kardeşliği
 185. Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek
 186. Dinde baskı, zorlama olmadığı
 187. Tanıklığı gizlememek
 188. Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek
 189. Mal ve çocukların Allah’ı anmada engel olmaması
 190. Gerçek hayatın ahiret hayatı olması
 191. Anne rahminde geçirilen evrelere dikkat çekilmesi
 192. Matematiğe, her şeyde bir ölçü olduğuna dikkat çekilmesi
 193. Zamanın izafiliğinin anlatımı
 194. Uzayın genişlediğinin anlatımı
 195. Güneşin, dünyanın, ayın hareket ettiği
 196. İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması
 197. Rüzgarların aşılayıcı özelliğinin belirtilmesi
 198. Yeryüzündeki çatlaklara (fay hatlarına) dikkat çekilmesi
 199. Göğün korunmuş bir tavan gibi olması
 200. Bu dünyanın sonunun geleceğinin ve o andaki bazı manzaraların anlatımı
Kurandaki Din . com 'dan alıntıdır.

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer