Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

2 Doğuların ve 2 Batıların Efendisidir?

1564 doğumlu Galilei'nin yaşadığı çağda, Güneş sistemi konusunda hararetli tartışmalar yapılıyordu. Aslında bu alandaki çalışmalar yeni değildi. Milattan sonra 150 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Batlamyus, kendinden önce gelen düşünürlerin çalışmalarını gözden geçirerek, dünyanın uzaydaki konumuyla ilgili bir çalışma hazırladı. Batlamyus'a göre Dünya evrenin merkezinde yeralıyordu. Güneş ve diğer yıldızlar Dünya'nın etrafında dönüyordu. Dünya'yı evrenin merkezine koyan bu anlayış Kilise tarafından benimsendi ve yaklaşık 1400 yıl boyunca resmi görüş olarak varlığını korudu. Ancak Polonyalı Nikolas Kopernik 1530 yılında tamamladığı, "De Revolutionibus" adlı çalışmasıyla yeni bir yaklaşım getirdi.

Kopernik'e göre Dünya günde bir kez kendi ekseni etrafında, yılda bir kez de Güneşin çevresinde dönüyordu. Kilise'nin bütün öğretilerini altüst eden bu yaklaşımı Galilei de destekledi. Keşfettiği teleskobu ile yaptığı gözlemlerle Jüpiter'in uydularının, bu gezegenin çevresinde döndüğünü tespit etti. Bu konuları tartıştığı, "Öndegelen İki Dünya Sistemi Üzerine Diyaloglar" adlı kitabının 1632'de yayımlanması büyük yankı yaptı. Bu kitap, Güneş sistemiyle ilgili karşıt görüşleri savunanların ağzından yazılmış bir tartışmaydı. Bir anlamda bardağı taşıran damla olmuştu. Katolik Kilisesinin yetkilileri Galilei'yi Vatikan'a çağırdılar. Ünlü bilim adamı, din adamlarının oluşturduğu bir mahkeme tarafından yargılandı. Suçlu bulundu. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yolundaki görüşlerini resmen yalanlamaya zorlandı. Yaklaşık bir yıl süreyle sürgüne yollandıktan sonra evine dönmesine izin verildi. Ancak zaman Galilei'yi haklı çıkardı. Günümüzde, Kilise de dahil olmak üzere herkes, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü kabul ediyor.

Peki Galilei ve çağdaşı Kopernik(1530)'ten önce hiç kimse dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü ve aynı zamanda güneşin etrafında gezindiğini söylememiş miydi? Allah'ın Elçisi Muhammed söylemişti. Lakin 25:30 ayetinde de denildiği gibi ümmet, Kuran'ı terkettiğinden ve 15:75'te de denildiği gibi Kur'an üzerinde düşünülmediğinden bu gerçek bugüne kadar farkedilemedi.... Ve dünyanın kendi ekseni etrafında ve güneşin çevresinde döndüğünün kurandaki varlığı, ancak 2014'te, -Kopernik'in keşfinden 500 sene sonra- farkedilebilindi.

Ve Efendim cevabımı verir... :
"İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin." 21:37

Oysa Allah, dünyanın güneş etrafında gezdiğini ve kendi ekseni etrafında döndüğünü, Kopernik'ten 1000 sene evvel Kur'anda bildirmiştir. Lakin heyhaat... Kur'an terkedilmiş... Kim farkına varsın?
Kuran'ı anlamadan okuyup ölülere yollayanlar, kuranı dirilerden uzak eylemek için ellerinden geleni esirgemeyenler mi? Hak getire...

Hatta islam karşıtları Kuran'ı dünya merkezci bir anlayışı benimsiyor diye haksızca niteleyerek islamı eleştirmişler [1]. Ve bizim taklitçi hadissever "ilim ehli"miz de onlarla aynı türküleri mırıldanmışlardır. [2]

Oysa yeryüzünün yaratıcısı olan Allah, Kur'andaki ayetlerinde, dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafında aynı anda dönüşüne işaret etmiştir.

1400 sene önce Muhammed Peygamberin bunları bilmesine imkan yoktu. Kuran'ın Allah sözü olduğuna bir delil daha.. Zaten ayet, delil demektir... :

"O, hem iki doğunun hem de iki batının Efendisi’dir." Rahmân:17


Üstteki grafikte 6 ay arayla dünyamızın güneşin etrafındaki 2 farklı konumunu görüyoruz. Her iki halde de dünyanın dönüş yönü aynıdır. Fakat iki konumda da, güneşin doğuş yönü, yani doğu dediğimiz yön ve güneşin batış yönü, yani batı dediğimiz yön, dünya ve güneşe üstten bakabilen biri için zamanla değişecektir. (16:16)Dünyadaki biri için dünyanın güneşin çevresinde şekildeki iki konumdayken de dünyadaki doğu yönü değişmeyecek gibi gözükmektedir. Yani istanbulda yaşayan biri için kars 6 ay sonra da doğuda olacaktır 1 yıl sonra da =) Ama referans noktası dünyanın dışında, uzayda herhangi bir nokta olan birisi(yani resme üstten bakan biri-mesela bir astronot-) için dünyadakilerin doğu dedikleri yön, dünyanın konumuna göre değişmekte ve uzay boşluğunda farklı yönleri göstermektedir. Aynı şekilde güneşin batışı için de aynı mantığı kurarak birbirine zıt iki batı da görebilirsiniz.

Bunu bir örnekle açıklayalım: 1 Ocak 2014 Günü İstanbul'da ikâmet eden birisi için, güneşin doğduğu tarafta(doğuda) Ağrı; battığı tarafta(batıda) Edirne bulunur. Ve biz "dünyalılar" zannederiz ki bu doğu ve batı dediğimiz yönler sabittir ve hiç değişmezler. Çünkü Edirne, hep güneşin battığı tarafta; ve Ağrı, hep güneşin doğduğu taraftadır. Oysaki durum tam tersinedir :) Dünya, uzayda hareket eden güneşin etrafında eliptik bir yörünge çizmekte ve bir yandan kendi ekseni etrafında dönmektedir. Ve kendi ekseni çevresindeki hareketi güneşin çevresindeki hareketiyle birleşince dünya, güneşin bir önüne, bir arkasına, bir sağına, bir soluna geçecek ve "dünyalıların" doğu dedikleri yön farklılık arzedecektir.

Aradan 6 ay geçsin ve bugün 1 Temmuz 2014 olsun. 6 ay boyunca hareket eden dünyamız güneşin arka tarafına ulaşacaktır. Ve 1 Temmuz Sabahı Güneşin doğduğu YÖN, 6 ay evvel 1 Ocak Sabahı Güneşin battığı YÖN olacaktır.. Görüldüğü üzere farklı zamanlarda farklı yönü gösteren doğular ve farklı zamanlarda farklı yönü gösteren batılar oluşacaktır.

Güneşin ve dünyamızın devamlı dönerek ilerlediği galaksimizde, her sabah yeni bir doğuyla uyanıp, her akşam yeni bir batıyla uyuyoruz:
"Doğuların ve Batıların Efendisi’ne yemin ederim ki, Biz onların yerine, kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kâdiriz..." Mearic:40

"İki doğu ve iki batı" ifadesi ise ancak dünyanın güneş etrafında döndüğü bir sistemde geçerli olabilir. Oysa ki Muhammed Peygamber, çölde kumların altında teleskop saklamıyorsa, bunu çıplak gözle bilmesine imkan yoktur. Ki ilk teleskobu, Galilei ondan 1000 yıl sonra bulmuş ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetmiş ve kiliseyle arayı bozmuştur. Peki Muhammed Peygamber, teleskop kullanmadıysa nasıl ve ne şekilde "iki doğu ve iki batı" gibi kulağa ilk nazarda gayet mantık-dışı gelen bir ifadeyi, devrinde yaşadığı insanlara alay konusu olmak pahasına ortaya atmıştır? Şahin gözleriyle uzayı mı dikizlemiştir? Yoksa Kuran, Tanrı'nın kelamı mıdır? Bu cevap size kalmış...

"...Bu kur'an uydurulabilecek bir söz/hadis değildir..." 12:111

"Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:" 85:19

"Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler vardır." 3:190

"Gecenin gündüzle yer değiştirmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve ibretler vardır." 10:6

Chrome Pointer