Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

Din Hakkındaki GerçeklerKur’an’ın anlaşılması zor bir Kitap değildir, tamamlanmaya ihtiyacı yoktur.

11:1 Bu öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

54:17 Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

Kur’an’dan başka dini bir kaynak izlememiz gerekmez..

11:1 A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

11:2 Ki ALLAH'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Kuşkusuz ben, O'ndan size bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.

5:49 Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

45:6 Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?
Yaygın olarak bilinenin aksine Kur’an’da bildirilen haramların dışında; midye, karides vb. türü yiyecekler haram değildir.

6:145 De ki: "Bana vahyedilende, yiyen birisi için şunların dışında haram edilmiş bir madde bulamıyorum: Leş, akıtılmış kan, domuzun eti- ki pistir, Allah'tan başkasına sapıkça adanmış yiyecekler." Zorda kalan bir kimse, istekli olmaz ve sınırı aşmazsa kuşkusuz senin Rabbin Bağışlayandır, Rahimdir. (Bak 5:3)

Kur’an’a rağmen haramlar ve helallerin üretileceğinin haberini yine Kur’an veriyor...

6:119 Size ne oluyor ki, üzerinde Allah'ın ismi anılanlardan yemiyorsunuz? Halbuki zorunlu haller haricinde size yasaklananları detayıyla size açıklamış bulunuyor. Birçokları, bilgiye dayanmayan kişisel görüşleriyle halkı saptırıyor. Rabbin sınırı aşanları en iyi bilendir.


6:150 De ki: "ALLAH'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin."Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyfine uyma. Onlar, Rab'lerine başkalarını eş koşmaktadırlar.


Kur’an’da bildirilmeyen şeyleri bizim kişisel seçimimize bırakılmıştır...

5:101 İnananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran'ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. Allah özellikle onlardan söz etmedi. Allah Bağışlayandır, Yumuşaktır.

Sadece Kur’an’dan sorumluyuz... Allah bizden Kur’an’dan başka hiçbir şeye uymamazı istemiştir.

43:44 Bu, sana ve halkına bir mesajdır; ondan sorulacaksınız.

7:3 Rabbinizden size indirileni izleyin, ondan başka rehberlere tabi olmayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

Kur’an’a rağmen dine aykırı kaynaklar oluşturulacağının haberi veriliyor…

23:52 Sizin bu toplumunuz bir tek toplumdur. Ben sizin Rabbinizim beni sayin.

23.53. Fakat, onlar islerini çesitli kitaplara ayirdilar. Her grup kendi yaninda bulunandan hosnut...

Kur’an’ı terk eden ve dışlayanlar, diriliş günü Muhammed peygamberin şikayetine muhatap olacaklar...

25.30. Elçi de, "Rabbim, halkım Kuran'ı terketti," der.

Mezheplere bölünmek Rabbimiz’den bir cezadır… 

6.65. De ki: "Üstünüzden veya ayaklarınızın altından size bir azap göndermeğe yahut sizleri mezheplere bölüp birbirinizin kötülüğünü tattırmağa O'nun gücü yeter." Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl da açıklıyoruz.

Kur’an  her tür düşünceyi dinlememizi emreder…

39.18. Onlar ki sözü (kavl) dinlerler ve en güzeline uyarlar. Onlar, Allah'ın yol gösterdiği kimselerdir. Onlar akıl sahipleridir

Diriliş günü kimsenin kimseye fayda vermeyecek.. 

82. 19. O gün kimsenin kimseye yardımı dokunmaz. O gün tüm kararlar yalnız Allah'a aittir.

İslam dini; namaz, hac, zekat gibi pratikleriyle birlikte İbrahim peygamberle başlamıştır…

21.72. Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık.

21.73. Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize kulluk edenlerdi.

Muhammed Peygamber, İbrahim Nebi'nin dininin takipçisidir...

16:123. Nitekim, İbrahim'in dinini bir monoteist olarak izlemen için sana vahyettik; o asla putperestlerden olmadı.

Tüm elçiler "lailaheillallah" ortak mesajını iletmişlerdir…

21.25. Senden önce bir elçi göndermedik ki kendisine, "Benden başka tanrı yoktur; sadece Bana kulluk ediniz," diye vahyetmiş olmayalım.

Hiçbir peygamber arasında ayırım yapmamalıyız...

2.136. "Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilene ve tüm peygamberlere Rab'leri tarafından verilenlere inandık. Onların hiçbiri arasında ayırım yapmayız. Biz sadece O'na teslim olanlarız," deyiniz.

Peygamberlerin insan üstü özelliklerinin olmadığını bilmeliyiz... 

41.6. De ki, "Ben, sadece sizin gibi bir insanım. Bana, sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyediliyor. O'na yönelin, O'ndan bağışlanma dileyin. Vay ortak koşanlara!"

Haccın birkaç güne sıkıştırılmadan, bir kaç ay içinde rahatça yapılabilineceğini biliyor muydunuz?

2.197. Hac, bilinen aylarda uygulanmalı.

Kur’an-ın  ölülere değil, dirilere okunması gerekir.

36.70.Dirileri uyarır ve inkarcıları açığa çıkarır. (Yasin suresi)

Kabir azabı yoktur.

36.52. "Vay halimize" derler, "Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? Bu, Rahman'ın söz verdiği şeydi. Demek elçiler doğru söylemişti."

Kur’an’da erkek ve kadın tartışmasız eşittir.

3.195. Rab'leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz.

Kur’an’ın sadece savunma için savaşa izin verir:

22.39. Zulmedilerek kendilerine savaş açılanlara izin verilmiştir. Allah onları desteklemeye elbette kadirdir.

22.40. Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar.

Dinde zorlama yoktur.

2.256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (despotları ve şeytani doktrinleri) inkar edip Allah'a inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. Allah İşitir, Bilir.

İnancımıza saygı duyan Yahudi, Hrıstiyan, Zerdüş, Deist, Ateist, Agnostic, Panteist gb. toplumlarla barış içinde kalabiliriz.

60.8. Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever.
Altının, heykel gibi süsler haram değildir…

7.32. De ki: "Allah'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?" De ki: "Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir." Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

34.13.O ne dilerse onun için yaparlardı: Mihraplar, heykeller, derin havuzlar ve ağır kazanlar... Ey Davut ailesi, şükür göstergesi olarak çalışın. Kullarımdan pek azı şükredicidir.

Zekat, bilinenin aksine, senede bir ve 40’da bir oranında değil; hasat zamanı verilmelidir.

6.141. Çardaklı ve çardaksız bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, zeytinleri ve narları benzer veya farklı yaratan O'dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin ve hakkını da hasat gününde verin. Savurganlık yapmayın; O, savurganları sevmez.

25.67.Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar

Tevbe etmeden öldüğünde ALLAHın affetmediği tek günah şirktir. 

4.116. Allah kendisine ortak koşulmasını (ölünceye kadar sürdüğü taktirde) affetmez; bunun aşağısındaki günahları ise dilediği kişiye affeder. Kim Allah'a ortak koşarsa tamamen sapıtmış olur.

Zinanın cezasının vahşice taşlanarak öldürülme değil, 100 celdedir.

24.2.Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz Allah'ın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. İnananlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.

Aybaşı halinde kadınların isterlerse dini vecibelerini yerine getirebilirler; tek yasak aşağıda vurgulanmıştır.

2.222. Sana aybaşı halini sorarlar, De ki: "O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ve ondan kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Kurtuldukları zaman Allah'ın size uygun gördüğü yerden onlarla cinsel ilişkide bulunun. Allah yönelenleri sever, arınanları sever."

Cinler gaybı bilemezler…

4.14. Ölümüne hükmettiğimiz zaman, onlara onun ölmüş olduğunu, ancak değneğini yiyen bir yer yaratığı gösterdi. Yıkıldığı zaman cinler gerçeği farketti: Görülmeyeni bilselerdi o küçültücü zor işe devam etmezlerdi.

Kainatta Allah’tan başka hiçkimse gaybı bilemez

27.65. De ki, Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse geleceği bilemez. Ne zaman dirileceklerinin bile farkına varmazlar.

7. 188. De ki, Allah’ın dilediğinden başka ben kendime ne bir yarar ne de bir zarar veremem. Gaybı bilseydim mal varlığımı arttırırdım, bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir topluma bir uyarıcı, bir müjdeciyim.

Bazı kimseleri evliya kabul edip, bu kişileri ALLAH’a yaklaşmak için vesile kılmak şirktir.

39.3.Kesinlikle, din sadece Allah'a aittir. O'nun dışındakileri evliya (dostlar) olarak edinenler, "Onlar bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz onlara tapıyoruz." (derler). Ayrılığa düştükleri bu konuda onların arasında Allah karar verecektir. Allah kuşkusuz, yalancıları ve nankörleri doğru yola iletmez.

Sadece adı müslüman olanlar değil; Allah’a ve ahirete iman edip salih amel işleyen hiçkimse mahzun olmayacaktır.

2.62.  İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah’a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse onların ödülleri Rab’leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur
5.69. İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe inanır ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de..

Ahirette Allah’tan başka şefaatçi yoktur

6.51. Rablerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kur’an’la) uyar: ondan başka bir sahipleri ve şefaatçileri yok. Belki kornurlar.

6.70. Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hakketmişlerdir.

39.44. De ki, "Tüm şefaat Allah'a aittir." Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Sonra O'na döndürüleceksiniz.

Nebi “kitap almayan peygamberdir” bilgisi yanlıştır

6.89. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve nebîlik verdiklerimizdir. Eğer şu halk, bunları inkar ederse, biz onları inkar etmeyecek bir toplumu yerlerine geçiririz.

19.30.(Çocuk:) "Ben Allah'ın bir kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi kıldı," dedi.

29.27.O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna nebilik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

“Rasul size ne verdiyse onu alın” diye bağlamından koparılarak verilen ayet aslında ganimet bölüşümüyle ilgili yapılan itirazlara karşı indirilmiştir. 

59.7.Allah'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler Allah'ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. Allah'ı dinleyin. Allah'ın cezalandırması çetindir.

Boşanma üç kere “boş ol” denmesiyle gerçekleşmez. Bu bir süreç işidir.
2.225-232  

Allah’ın insanı hidayete erdirmesi insanın iyiliği (erdemi) tercih etmesine bağlıdır

8.23.Allah onlarda bir iyilik olduğunu görseydi, onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi bile yine yüz çevirerek dönerlerdi.

Allah kadını erkeğin kaburga kemiğinden değil; her ikisini de tek bir nefisten (özden) yaratmıştır

4.1.İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden pek çok erkek ve kadın üreten Rabbinizi dinleyin. Adına birbirinizden isteklerde bulunduğunuz Allah'a saygı gösterin; akrabalara da... Allah elbette sizi Gözetlemektedir.

Adem ile eşi cennetten kovulunca şu duayı ederek bağışlanmaışlardır:

7.23.Her ikisi: "Rabbimiz, kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kaybedenlerden oluruz," dediler.

“Günahı boynuma” demek ne derece doğru?

35:18 Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile ça ğırsa onun yükünden hiçbir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisini arındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş ALLAH'adır.

29:12 İnkarcılar inananlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz,"dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar. (Nahl 25'de kişiye yaptığından bir pay olduğu bildirilir)

İslam, bir özel isim değildir. Adem'den itibaren tüm elçiler ve inananlar, kendilerini tanımlamak için, islam ve müslüman kelimelerinin kendi dillerindeki karşılıklarını kullanmışlardır.

28:53 Kendilerine okunduğu zaman, "Ona inandık. Bu, Rabbimizden gelen gerçektir. Zaten ondan önce de müslümanlar (iyilik/barış sevenler) idik," derler.

Peygamberin her söylediği vahiy değildir.

9:43 “Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler
sana açık-seçik belli olsun da yalancıları bilesin.”

66:1 “Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah’ın sana helal kıldıklarını
niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

“Allah ve Peygamberi” ifadesi iki farklı kaynağa işaret etmez.
6:19 “Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kuran bana, kendisiyle sizi ve ulaştığı
herkesi uyarmam için vahiy olundu.”
6:114“Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir
hüküm koyucu mu arayayım?”
ALLAH DIŞINDA HİÇ KİMSE DİN ADINA HÜKÜM KOYAMAZ

12:40 “Hüküm yalnız Allah’ındır.” 

18:26 “O, hükmüne hiç kimseyi ortak etmez.” 

İddia edilenin aksine, Kuran’a benzer bir kitap vahyedilmemiştir.

17:88 “De ki: Andolsun, bu Kuran'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insan ve cin
toplulukları bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya
getiremezler."

En Güzel Hadis; Kuran’dır.

39:23“Allah, hadisin (sözün) en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade
eden bir Kitap halinde indirmiştir. …."

53:56-59“Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan yaklaştı. Onu
Allah’tan başka açığa çıkaracak yoktur. Şimdi siz bu hadise (söze) mi şaşıyorsunuz?”
“Onlar artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanacaklar.” (77:50)

Kur’an, Rehberlik için Gerekli olan her şeyi içermektedir.

16:89“Sana bu Kitap'ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir
rahmet, Müslümanlar’a da bir müjde olsun.”

6:38 “…Biz Kitap'ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık…”

Kuran dışında, HÜKÜM içeren kitaplara uymamalıyız.

6:114 “Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir
hüküm koyucu mu arayayım?”

Eş Tutan ile Barış Seven - 1


- Eş Tutan: Bugün 1 Muharrem 1436-Hicri Yılbaşı

Bu yılın, size, ailenize ve İslam alemine hayır ve güzellikler getirmesi temmenisiyle Hicri yılbaşınızı  tebrik ederim.
Eş Tutan

Allah birdir.
Başka seylere müracaat edip yorulma, onlara tezellül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun egme, onlarin arkasina düsüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme.
Çünkü Sultan-i Kainat birdir.
Hersey'in anahtari onun yaninda, her sey'in dizgini onun elindedir.
Hersey onun emriyle halledilir.
Onu bulsan, her matlubunu buldun; hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun.

Mektubat (20.Mektup)

- Barış Seven: Böyle diyen birinin kayıp cevizlerini Allah'tan başka bir ölüden yardım isteyerek bulmüya çalışması ne yaman çelişki?...
- Barış Seven: Ra'd, 16.. Ayet: De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kim?" De ki: "ALLAH" De ki: "O'ndan başka, kendilerine dahi yarar ve zarar veremiyen kimseleri evliyalar mı edindiniz?" De ki: "Hiç körle gören bir olur mu, yahut hiç karanlıkla ışık bir olur mu?" Yoksa ALLAH'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratmalarını birbiriyle mi karıştırdılar? De ki: "ALLAH her şeyin yaratıcısıdır, O Tektir, Egemendir."
- Barış Seven: Allah'ın dışındakilere edilen dua boşunadır:
ARAF Suresi 191. AyetBir şey yaratamayan, aksine yaratılmış olan şeyleri mi eş koşuyorlar?

ARAF Suresi 192. Ayet Putlar, ne onlara yardım edebilir, ne de kendilerine yardım edebilirler.

ARAF Suresi 193. AyetOnları doğruya çağırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha sessiz

kalmışsınız, sizin için birdir.

ARAF Suresi 194. AyetAllah'ın dışında çağırdıklarınız, sizin gibi kullardır. Haydi onları çağırın da size cevap versinler, sözünüzde doğru iseniz!

ARAF Suresi 195. AyetÜzerinde yürüyecekleri ayakları mı var? Tutmaları için elleri mi var? Görmeleri için gözleri mi var? İşitmeleri için kulakları mı var? De ki, "Ortaklarınızı çağırın ve benim için plan kurun. Hiç durmayın!"

YUNUS Suresi 28. AyetOnları bir araya topladığımız gün, ortak koşanlara; "Siz ve ortaklarınız haydi yerinize!," diyerek birbirlerinden ayırırız. Ortakları ise: "Siz bize kulluk etmiyordunuz," derler.

YUNUS Suresi 29. Ayet"Bizimle sizin aranızda Allah tanıktır ki, biz sizin kulluk etmenizden habersizdik."

YUNUS Suresi 34. AyetDe ki, "Ortaklarınızdan hangisi yaratmayı başlatıp tekrarlayabilir?" De ki: "Allah yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar. Nasıl da çevriliyorsunuz?"

YUNUS Suresi 35. AyetDe ki "Ortaklarınızdan hangisi gerçeğe ulaştırabilir?" De ki, "Allah gerçeğe ulaştırır. Gerçeğe ulaştıran mı uyulmaya daha yaraşır, yoksa gerçeğe ulaştırılmadıkça gerçeği bulamayan mı? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?"

YUNUS Suresi 66. AyetGöklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'tan başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortakları izlememektedirler. Onlar sadece tahmin yürütüyorlar ve sadece saçmalıyorlar.

RAD Suresi 14. AyetGerçek dua O'na yöneltilendir. O'nun dışında çağırdıkları ise onlara hiç bir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan; ancak ağzına hiç bir şey ulaşmıyan kimse gibi... İnkarcıların duası boşunadır.

NAHL Suresi 20. AyetAllah'ın dışında çağırdıkları kişiler hiç bir şey yaratamazlar, aksine kendileri yaratılm

- Eş Tutan: Kardeşim 5 yaşındaki çocukken neler yapmıştın bi hatırla bakalım
- Eş Tutan: Olayı yanlış anlayarak bi yere varamayız. Şu kes-kopyala-yapıştır mantığı da bi kenara bırak. Sözün sadece bi kısmını alıp yeryüzünde bulunan bütün herkesi kafir ilan edebilirsin.

- Barış Seven: 6:116 ya bak istersen... kitabı hala yazarken çocukluğundaki kafayı taşıyordu ki bunu kitabına almış... ve maharet gibi anlatmış.. Allah yerine halkın çağırdığı putları değil onların aksine kendi putunu çağırdı diye...

- Eş Tutan: Said Nursi yaşadığı devirde ve ömrü boyunca küfr-ü mutlaka karşı savaşla geçirmiş birisidir. Onu küfürle suçlayanlar çok büyük hata etmektedir. Sen bu hataya dahil olma, zararlı sen çıkarsın. Said Nursi'ye iftira atmaktan vazgeç güzel kardeşim.

- Barış Seven: Â'raf : 30 :O, bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklığı hak etti. Çünkü onlar, Allah'ı bırakıp şeytanları evliyalar edindiler. Böyle iken kendilerini doğru yolda sanıyorlar.

- Eş Tutan: Sen de malesef şeytanları evliyalar edenlerin guruhunda kaldın. Allah ıslah etsin.
- Eş Tutan: Kaldı ki Said Nursi'nin 6000 sayfalık tüm Külliyatında gözüne ilişen 3-4 cümlecik.

Yahu yüzbinlerce cümleden 3-4 cümle yanlış diye bi alimi tekfir etmek hiç doğru bi davranış değildir.
- Eş Tutan: Münazarat adında geçen yerden alıntı yapıyorum.

"Hiçbir müfsid ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut batili hak görür. Evet kimse demez ayranim eksidir. Fakat siz mehenge vurmadan almayiniz. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Hatta benim sözümü de, ben söyledigim için hüsn-ü zan edip tamamini kabul etmeyiniz. Belki ben de müfsidim veya bilmedigim halde ifsad ediyorum. Öyle ise her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. Iste size söyledigim sözler hayalin elinde kalsin, mehenge vurunuz. Eger altun çikti ise kalbde saklayiniz. Bakir çikti ise çok giybeti üstüne ve bedduayi arkasina takiniz, bana reddediniz gönderiniz... "

muhtemelen ilk defa okuyorsun bu bölümü

- Barış Seven: Bana kuranda 1 yanlış gösterebilir misin? De ki ortaklarınız arasında doğruya iletebilen var mı öyleyse nasıl saptırılıyorsunuz?    .....  Kendileri doğruya iletilmedikçe doğruyu bulalamayanları mı eş tutuyorlar? ... Allah Hadi'dir. Doğruya iletir..  http://youtu.be/kMyjkZ_4sKE
- Barış Seven: 30:32 O müşrikler ki dinlerini parçaladılar ve mezhep mezhep oldular. Her parti kendine ait imam ve kitaplarla sevinip övünmektedir.

- Eş Tutan: Farklı bi alemde yaşıyorsun, sana ne soruyorum ne cevap yazıyorsun?

Youtube'da Said Nursi aleyhine hazırlanmış yahudi patentli videoları izleyip oradan şevk alıyorsun. Fetoya olan kızgınlığını Said Nursi'ye sıçratma, altında ezilirsin. Uyarıyorum seni güzel kardeşim
- Eş Tutan: Allah'ın sözlerini çarpıtma, ruz-i mahşerde hesap veremezsin. Çarpıtılmış mealleri okuyarak Cehennemden başka bi yere gidemezsin. Az biraz şuurun varsa Arapçayı kendin öğren de kendi tefsirini yaz. Robot gibi yönlendiriyorlar seni, hala farkında değilsin. Aç gözünü A.Rahman aç

- Barış Seven: Haha :))) Sor: 'Kimin tanıklığı büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda ALLAH tanıktır. Sizi ve ulaştığı herkesi uyarmak için bana bu Kuran verildi. ALLAH'tan başka tanrı olduğuna mı tanıklık ediyorsunuz?' 'Ben böyle tanıklık etmem,' de ve ardından şunu da söyle: 'O bir tek tanrı, ben sizin ortak koştuğunuz şeyden uzağım.'
- Barış Seven: 41:44 Onu yabancı dilde bir Kuran kılsaydık, 'Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?' diyeceklerdi. İster yabancı dil, ister Arapça olsun, de ki, 'O, inananlar için (dilleri sözkonusu olmaksızın) bir rehber ve şifadır. İnanmıyanların ise kulaklarında ağırlık vardır. Onlara sanki uzak bir yerden sesleniliyor gibi onlara kapalıdır.'

- Eş Tutan: Kuran Türkçe indirilmedi dostum, ama sen türkçe okuduklarına iman ediyorsun. Kendine gel biraz.
- Eş Tutan: Ayetleri kodladığına göre çok bilgilisin, ha bu arada ne zaman peygamberliğini ilan edeceksin, merakla ve sabırla bekliyoruz büyük paralel

- Barış Seven: Hep israilin amerikanın(yabancıların) oyunları bunlar di mi?  Mekke müşrikleri de böyle demişti.. 16:103 : Şüphesiz biz onların: Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kendisine nisbet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu (Kur'an) apaçık bir Arapçadır.

- Eş Tutan: Feto'nun saptırdığı en büyük paralel olarak tarihteki yerini alacaksın. Feto düşmanlığı seni ne hale getirdi, uyan son nefes gelmeden uyan

- Barış Seven: Bakara, 13.. Ayet: Onlara, "İnsanların inandığı gibi siz de inanın" dendiğinde, "Yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı?" derler. Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir; fakat bilmiyorlar.

Bakara, 14.. Ayet: Bunlar iman etmiş olanlarla yüzyüze geldiklerinde, "İman ettik" derler. Kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarına ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz."

Bakara, 15.. Ayet: Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor.

Bakara, 16.. Ayet: İşte bunlar, doğruluk ve aydınlığı verip karanlık ve sapıklığı satın aldılar da ticaretleri hiçbir kazanç sağlamadı. Bir yol-yordama girebilmiş de değillerdir.

Bakara, 17.. Ayet: Onların durumu şu kişinin durumuna benzer: Bir ateş tutuşturmak istedi. Ateş, çevresindekileri aydınlattığında, Allah onların ışığını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı; artık görmezler.

Bakara, 18.. Ayet: Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar artık dönmezler.

- Eş Tutan: Kuranın mesajı evrenseldir. Ama dili Arapçadır. Bu iki farkı anlayamayacak kadar şuurunu kapamışsın. Bütün insanları tekfir ederek hiç kimseye davanı anlatamazsın. Cahilliğin aramızda kalsın bu arada

- Barış Seven: Bakara, 13.. Ayet: Onlara, "İnsanların inandığı gibi siz de inanın" dendiğinde, "Yani biz de kafası çalışmayan zavallılar gibi inanalım mı?" derler. Haberiniz olsun ki, kafası çalışmayan düşük seviyeliler onların ta kendileridir; fakat bilmiyorlar.

- Eş Tutan: Sinirlendi yalancı peygamber otomatiğe bağladı ya la :)

- Barış Seven: 2:14 ...Alay edip duran kişileriz...
- Barış Seven: 25:33 Onların sana yönelttikleri her teze karşı, biz sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getiririz.
- Barış Seven: Kâfirûn, 1.. Ayet: De ki, "Ey inkarcılar."

- Eş Tutan: Ya mantıklı bi şey söyle de alay etmeyelim. Senin mantıksız düşüncelerine ayıracak vaktim yok, iş milleti kafirlikle suçlamaya gelince alaya almıyorsun, iki laf atınca hemen alevleniyorsun, noldu dostum

- Barış Seven: Kâfirûn, 2.. Ayet: "Ben, sizin taptıklarınıza tapmam."


Kâfirûn, 3.. Ayet: "Siz de benim taptığıma tapmazsınız."


Kâfirûn, 4.. Ayet: "Ben asla sizin taptığınıza tapacak değilim."


Kâfirûn, 5.. Ayet: "Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz."


Kâfirûn, 6.. Ayet: "Sizin dininiz size, benim dinim bana."
- Barış Seven: Alevlendim mi sanıyorsun ;)

- Eş Tutan: Kendini peygamber sanan akılsıza selam olsun

- Barış Seven: Dakikam bitmese seni arar ve ses tonumu duymanı sağlardım

- Eş Tutan: Sen de haklısın normalde konuştukların kişiler ana avrat küfür ediyorlar, ama meraklanma benim lugatimde yok öyle şeyler
- Eş Tutan: Benimde yok kanka :)

- Barış Seven: Estağfurullah.. Peygamber said nursidir... e malum "risaleler ona yazdırılıyor".. 6:93 ALLAH adına yalan uydurandan ve kendisine hiç bir şey vahyedilmediği halde, 'Bana vahyediliyor,' diyenden ve ' ALLAH'ın indirdiği gibi ben de indireceğim,' diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: 'Canınızı verin! ALLAH hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. '

- Eş Tutan: Hahaha :D

ha yüzünü göster şöyle, şu anda bu mesajlar bana yazdırılıyor. Allah müsaade etmeseydi yazamazdım bu mesajları sana

- Barış Seven: Bi de ben inkarcılara sempati beslemiyorum. Yaşam, fikir ve mal hürriyetlerine saygım var ama ne yazık ki mezhepler tarafında aynısını görmüyorum... yani kardeş kanka gibi hitaplarının bende sana yönelik bi karşılığı yok ;)
- Barış Seven: Eee sen de said in takipçisi olduğuna göre....

- Eş Tutan: Vahyediliyor gibi bi cümle geçmiyor, çarkçı kemal gibisin olum, sürekli çark ediyon
- Eş Tutan: Gittiğin yol değil, aklını başına al diyecem ama aklının olmadığına kaniim. Şu anda birilerinin yönlendirmesiyle hareket ediyorsun.

- Barış Seven: Kasas, 51.. Ayet: Öğüt alırlar diye kendilerine mesajı iletip durduk.


Kasas, 52.. Ayet: Kendilerine daha önceki kitapları verdiklerimiz buna inanırlar.


Kasas, 53.. Ayet: Kendilerine okunduğu zaman, "Ona inandık. Bu, Rabbimizden gelen gerçektir. Zaten ondan önce de müslümanlar idik," derler.


Kasas, 54.. Ayet: Onların ödülleri, sabretmelerinden ötürü iki kez verilecektir. Kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden verirler.


Kasas, 55.. Ayet: Boş sözleri işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve, "Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam (barış) olsun. Biz cahillerle uğraşmak istemeyiz," derler.


Kasas, 56.. Ayet: Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece ALLAH'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.   *

- Eş Tutan: Said Nursi gibi bir İslam aliminin eserlerinden istifade etmekten gurur duyuyorum. Allah sana da nasip eder inşallah.

- Barış Seven: Beni Allah seni de said yönlendiriyor  ...
- Barış Seven: Bütün gurur Allah ın ama çokları bilmezler

- Eş Tutan: Hahaha seni yönlendirenleri çok iyi biliyorum sorgulanmı seni :)

Allah'a iftira ediyorsun şimdi.

- Barış Seven: Sorguladınmı.com u ben açtım

- Eş Tutan: Ha namaz kılıyor musun, sana göre farz mı?

Kaç vakit kılmak gerekiyo

- Barış Seven: [BAKARA(2)/131-136]

Allah'ın boyası(dini) ki; Allah'tan, boyası daha iyi olan kimdir? Biz O'na köle olanlarız.
De ki: "Bizimle Allah konusunda tartışıyor musunuz? O(Allah) ki; bizim de, sizin de Efendinizdir. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz de size aittir. Biz, O'na tereddütsüz bağlı olanlarız."
- Barış Seven: Merak edersen Sorguladınmı.com 36. Bölüme bakabilirsin

- Eş Tutan: Biliyorum selefi zihniyetli arkadaş senin açtığını

- Barış Seven: Lütfen daha vakit ayıramayacağım sana..
- Barış Seven: Selam...

- Eş Tutan: Ulan ayet gibi onu da kodlamış 36. Bölüm falan ama incile benzemiş sanki
- Eş Tutan: İlk ben öyle dedim ama sonra baktım mizah yönün kuvvetli devam ettim mesaj yazmaya :)

* Gerçek bir sms tartışmasından alıntılanmıştır.

2 Doğuların ve 2 Batıların Efendisidir?

1564 doğumlu Galilei'nin yaşadığı çağda, Güneş sistemi konusunda hararetli tartışmalar yapılıyordu. Aslında bu alandaki çalışmalar yeni değildi. Milattan sonra 150 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde yaşayan Batlamyus, kendinden önce gelen düşünürlerin çalışmalarını gözden geçirerek, dünyanın uzaydaki konumuyla ilgili bir çalışma hazırladı. Batlamyus'a göre Dünya evrenin merkezinde yeralıyordu. Güneş ve diğer yıldızlar Dünya'nın etrafında dönüyordu. Dünya'yı evrenin merkezine koyan bu anlayış Kilise tarafından benimsendi ve yaklaşık 1400 yıl boyunca resmi görüş olarak varlığını korudu. Ancak Polonyalı Nikolas Kopernik 1530 yılında tamamladığı, "De Revolutionibus" adlı çalışmasıyla yeni bir yaklaşım getirdi.

Kopernik'e göre Dünya günde bir kez kendi ekseni etrafında, yılda bir kez de Güneşin çevresinde dönüyordu. Kilise'nin bütün öğretilerini altüst eden bu yaklaşımı Galilei de destekledi. Keşfettiği teleskobu ile yaptığı gözlemlerle Jüpiter'in uydularının, bu gezegenin çevresinde döndüğünü tespit etti. Bu konuları tartıştığı, "Öndegelen İki Dünya Sistemi Üzerine Diyaloglar" adlı kitabının 1632'de yayımlanması büyük yankı yaptı. Bu kitap, Güneş sistemiyle ilgili karşıt görüşleri savunanların ağzından yazılmış bir tartışmaydı. Bir anlamda bardağı taşıran damla olmuştu. Katolik Kilisesinin yetkilileri Galilei'yi Vatikan'a çağırdılar. Ünlü bilim adamı, din adamlarının oluşturduğu bir mahkeme tarafından yargılandı. Suçlu bulundu. Dünyanın güneşin etrafında döndüğü yolundaki görüşlerini resmen yalanlamaya zorlandı. Yaklaşık bir yıl süreyle sürgüne yollandıktan sonra evine dönmesine izin verildi. Ancak zaman Galilei'yi haklı çıkardı. Günümüzde, Kilise de dahil olmak üzere herkes, Dünya'nın ve diğer gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğünü kabul ediyor.

Peki Galilei ve çağdaşı Kopernik(1530)'ten önce hiç kimse dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü ve aynı zamanda güneşin etrafında gezindiğini söylememiş miydi? Allah'ın Elçisi Muhammed söylemişti. Lakin 25:30 ayetinde de denildiği gibi ümmet, Kuran'ı terkettiğinden ve 15:75'te de denildiği gibi Kur'an üzerinde düşünülmediğinden bu gerçek bugüne kadar farkedilemedi.... Ve dünyanın kendi ekseni etrafında ve güneşin çevresinde döndüğünün kurandaki varlığı, ancak 2014'te, -Kopernik'in keşfinden 500 sene sonra- farkedilebilindi.

Ve Efendim cevabımı verir... :
"İnsanlar aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi (işaretlerimi) göstereceğim; acele etmeyin." 21:37

Oysa Allah, dünyanın güneş etrafında gezdiğini ve kendi ekseni etrafında döndüğünü, Kopernik'ten 1000 sene evvel Kur'anda bildirmiştir. Lakin heyhaat... Kur'an terkedilmiş... Kim farkına varsın?
Kuran'ı anlamadan okuyup ölülere yollayanlar, kuranı dirilerden uzak eylemek için ellerinden geleni esirgemeyenler mi? Hak getire...

Hatta islam karşıtları Kuran'ı dünya merkezci bir anlayışı benimsiyor diye haksızca niteleyerek islamı eleştirmişler [1]. Ve bizim taklitçi hadissever "ilim ehli"miz de onlarla aynı türküleri mırıldanmışlardır. [2]

Oysa yeryüzünün yaratıcısı olan Allah, Kur'andaki ayetlerinde, dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafında aynı anda dönüşüne işaret etmiştir.

1400 sene önce Muhammed Peygamberin bunları bilmesine imkan yoktu. Kuran'ın Allah sözü olduğuna bir delil daha.. Zaten ayet, delil demektir... :

"O, hem iki doğunun hem de iki batının Efendisi’dir." Rahmân:17


Üstteki grafikte 6 ay arayla dünyamızın güneşin etrafındaki 2 farklı konumunu görüyoruz. Her iki halde de dünyanın dönüş yönü aynıdır. Fakat iki konumda da, güneşin doğuş yönü, yani doğu dediğimiz yön ve güneşin batış yönü, yani batı dediğimiz yön, dünya ve güneşe üstten bakabilen biri için zamanla değişecektir. (16:16)Dünyadaki biri için dünyanın güneşin çevresinde şekildeki iki konumdayken de dünyadaki doğu yönü değişmeyecek gibi gözükmektedir. Yani istanbulda yaşayan biri için kars 6 ay sonra da doğuda olacaktır 1 yıl sonra da =) Ama referans noktası dünyanın dışında, uzayda herhangi bir nokta olan birisi(yani resme üstten bakan biri-mesela bir astronot-) için dünyadakilerin doğu dedikleri yön, dünyanın konumuna göre değişmekte ve uzay boşluğunda farklı yönleri göstermektedir. Aynı şekilde güneşin batışı için de aynı mantığı kurarak birbirine zıt iki batı da görebilirsiniz.

Bunu bir örnekle açıklayalım: 1 Ocak 2014 Günü İstanbul'da ikâmet eden birisi için, güneşin doğduğu tarafta(doğuda) Ağrı; battığı tarafta(batıda) Edirne bulunur. Ve biz "dünyalılar" zannederiz ki bu doğu ve batı dediğimiz yönler sabittir ve hiç değişmezler. Çünkü Edirne, hep güneşin battığı tarafta; ve Ağrı, hep güneşin doğduğu taraftadır. Oysaki durum tam tersinedir :) Dünya, uzayda hareket eden güneşin etrafında eliptik bir yörünge çizmekte ve bir yandan kendi ekseni etrafında dönmektedir. Ve kendi ekseni çevresindeki hareketi güneşin çevresindeki hareketiyle birleşince dünya, güneşin bir önüne, bir arkasına, bir sağına, bir soluna geçecek ve "dünyalıların" doğu dedikleri yön farklılık arzedecektir.

Aradan 6 ay geçsin ve bugün 1 Temmuz 2014 olsun. 6 ay boyunca hareket eden dünyamız güneşin arka tarafına ulaşacaktır. Ve 1 Temmuz Sabahı Güneşin doğduğu YÖN, 6 ay evvel 1 Ocak Sabahı Güneşin battığı YÖN olacaktır.. Görüldüğü üzere farklı zamanlarda farklı yönü gösteren doğular ve farklı zamanlarda farklı yönü gösteren batılar oluşacaktır.

Güneşin ve dünyamızın devamlı dönerek ilerlediği galaksimizde, her sabah yeni bir doğuyla uyanıp, her akşam yeni bir batıyla uyuyoruz:
"Doğuların ve Batıların Efendisi’ne yemin ederim ki, Biz onların yerine, kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kâdiriz..." Mearic:40

"İki doğu ve iki batı" ifadesi ise ancak dünyanın güneş etrafında döndüğü bir sistemde geçerli olabilir. Oysa ki Muhammed Peygamber, çölde kumların altında teleskop saklamıyorsa, bunu çıplak gözle bilmesine imkan yoktur. Ki ilk teleskobu, Galilei ondan 1000 yıl sonra bulmuş ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü keşfetmiş ve kiliseyle arayı bozmuştur. Peki Muhammed Peygamber, teleskop kullanmadıysa nasıl ve ne şekilde "iki doğu ve iki batı" gibi kulağa ilk nazarda gayet mantık-dışı gelen bir ifadeyi, devrinde yaşadığı insanlara alay konusu olmak pahasına ortaya atmıştır? Şahin gözleriyle uzayı mı dikizlemiştir? Yoksa Kuran, Tanrı'nın kelamı mıdır? Bu cevap size kalmış...

"...Bu kur'an uydurulabilecek bir söz/hadis değildir..." 12:111

"Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:" 85:19

"Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler vardır." 3:190

"Gecenin gündüzle yer değiştirmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve ibretler vardır." 10:6

Chrome Pointer